Oletko tehnyt ehdollisen valokuitutilauksen?

Valokuituliittymiä on markkinoitu omakotitaloasukkaille jo useamman vuoden ajan. Usein valokuitua tarjoava yritys ei lähde rakentamaan liittymiä asuinalueille ilman, että kyseiseltä alueelta on saatu etukäteen riittävä määrä ennakkotilauksia. Valokuituliittymän ennakkotilauksia kerätään ehdollisilla sopimuksilla.

Valokuituliittymätarjoajien erilaiset sopimusehdot ovat poikineet kuluttaja-asiamiehelle runsaasti yhteydenottoja. Ehdollisissa valokuituliittymän tilaussopimuksissa kuluttaja on usein sopimussakon uhalla sidottu odottamaan valokuidun rakentamispäätöstä. Tämän vuoksi Kilpailu- ja kuluttajavirasto on tehnyt valokuitutoimijoille ohjeistuksen kuluttajansuojan vaatimuksista valokuituliittymien sopimusehdoissa ja markkinoinnissa.

Ehdollinen valokuitusopimus ja rakentamispäätös

Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeen mukaan ehdollisessa valokuituliittymäsopimuksessa on oltava yksiselitteisesti tieto rakentamispäätöksen viimeisestä mahdollisesta ajankohdasta. Sopimuksessa tulee myös olla tieto, millä perusteella rakentamispäätös tehdään. Rakentamispäätös on tehtävä aina ilman aiheetonta viivytystä ja lopullisen rakentamispäätöksen keinotekoinen viivyttely on kohtuuton sopimuskäytäntö. Kuluttaja-asiamies korostaakin, että kuluttajalla on oltava myös mahdollisuus purkaa ehdollinen valokuitusopimus heti, kun on tullut todennäköiseksi, ettei tilauksen vastaanottanut yritys tule rakentamaan liittymää.

Ehdollisen valokuitusopimuksen purkumaksu ennen rakentamispäätöstä

Jotkut valokuituliittymätarjoajat ovat sisällyttäneet ehdollisiin, rakentamispäätöstä odottaviin sopimuksiinsa purkumaksun, joka voi olla jopa satoja euroja. Kuluttaja-asiamiehen ohjeistus asiaan on yksiselitteinen: ennen rakentamispäätöstä kuluttajalta ei voi veloittaa muita kuin välittömästi tilauksesta aiheutuneita kuluja. Purkumaksujen on oltava aina myös euromääräisesti kohtuullisia.

Ennen rakentamispäätöstä voi kuluttaja-asiamiehen mukaan purkumaksuna veloittaa lähinnä tilauksen hallinnolliset käsittelykulut ja muut pakolliset kulut, jotka kytkeytyvät välittömästi kyseisen tilauksen vastaanottamiseen. Valokuituliittymätarjoajan on tarvittaessa kyettävä erittelemään, mistä kaikista välittömästi kuluttajan tilauksesta aiheutuneista kustannuksista purkumaksu koostuu.

Järvi-Suomen Valokuitu ei tee ehdollisia valokuitusopimuksia

Järvi-Suomen Valokuitu tekee rakentamispäätökset aina etukäteen, ennen kuin uusi asuinalue otetaan myyntiin. Liittymäsopimuksissamme ei ole ehtolauseketta rakentamiseen liittyen, eikä tilatun valokuituliittymän toteutuminen edellytä esimerkiksi, että alueelta saadaan riittävä määrä liittymä tilauksia ennen rakennustöiden aloittamista.

Jokainen meiltä tilattu valokuituliittymä rakennetaan

Rakennamme valokuituverkkoa suunnitelluille alueille kuitenkin tarveperusteisesti: jos jollekin asuinalueelle tai kadulle ei tehdä lainkaan tilauksia, ei verkkoa sinne myöskään rakenneta. Oman kotikadun tai asuinalueen valokuituverkon toteutumisen voikin varmistaa ainoastaan tekemällä liittymätilauksen.

Usein kysyttyjä kysymyksiä ehdollisista valokuitusopimuksista

Sopimuksen voi irtisanoa tekemällä vapaamuotoisen irtisanomisilmoituksen. Irtisanomisilmoitus kannattaa tehdä kirjallisesti. Jos sopimuksen irtisanoo suullisesti, irtisanomisesta olisi hyvä saada kirjallinen vahvistus.

Kuluttaja-asiamiehen ohjeistus asiaan on yksiselitteinen: ennen rakentamispäätöstä kuluttajalta ei voi veloittaa muita kuin välittömästi tilauksesta aiheutuneita kuluja. Purkumaksujen on oltava aina myös euromääräisesti kohtuullisia.
Jos olet irtisanomassa sopimustasi sen jälkeen, kun alueen rakentamispäätös on tehty, voi purkumaksu sisältää myös muita yritykselle kertyneitä kuluja. Purkumaksun pitää myös tällöin olla kohtuullinen.

Jos sopimusehto on mielestäsi kohtuuton, neuvottele ensiksi yrityksen kanssa ehdon kohtuullistamisesta. Apua neuvotteluun voit pyytää myös kuluttajaneuvonnasta. Jos neuvottelu yrityksen kanssa ei tuota tulosta, kohtuuttomia sopimusehtoja sovitellaan viime kädessä kuluttajariitalautakunnassa.
Lisätietoja saat kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta: https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/sopimukset/kohtuuttomat-sopimusehdot/

Toisen operaattorin kanssa tekemästäsi valokuituliittymäsopimuksesta tulisi käydä selkeästi ilmi ajankohta, jolloin asuinalueesi rakentamispäätös tehdään ja millä perusteilla se tehdään. Rakentamispäätös on tehtävä aina ilman aiheetonta viivytystä ja lopullisen rakentamispäätöksen keinotekoinen viivyttely on kohtuuton sopimuskäytäntö. Menettelyn tarkoituksena voi olla esimerkiksi estää kuluttajaa siirtymästä toisen yrityksen asiakkaaksi.
Ehdollisessa valokuituliittymäsopimuksessa voi olla jonkinlainen purkumaksu, jos irtisanot tekemäsi sopimuksen. Kuluttaja-asiamiehen mukaan ennen rakentamispäätöstä tehdystä irtisanomisesta ei purkumaksuna saa kuitenkaan veloittaa kuin välittömästä tilauksestasi aiheutuneet kohtuulliset kulut.

Järvi-Suomen Valokuitu tekee liittymien rakentamispäätökset etukäteen. Kun kiinteistösi on Järvi-Suomen Valokuidun saatavuusalueella, rakennamme sinne kaikki tilatut liittymät. Jos siis olet tilannut meiltä liittymän, voi olla huoletta – valokuitu tulee varmasti! Valokuituliittymän toimitusaika voi vaihdella ja toimituksen takarajan, eli sen milloin liittymä on viimeistään käytettävissäsi, näet tilaussopimuksestasi.

Samankaltaisia uutisia

07.12.2023

Järvi-Suomen Valokuitu tuo nopeat laajakaistayhteydet saataville Mäntyharjun taajamaan

Valokuituverkon rakennustyöt alkavat keväällä 2024 Järvi-Suomen Valokuitu Oy on 2023 perustettu Suur-Savon Sähkö -konsernin tytäryhtiö, joka täydentää Järvi-Suomen alueella olemassa olevaa vahvojen laajakaistayhteyksien tarjontaa. Keväällä 2024 yhtiö aloittaa valokuituverkon rakennustyöt Mäntyharjun keskustaajamassa. ”Meillä on jo alueella vahva ja kattava runkoverkko, ja nyt aloitettavissa maanrakennustöissä se on tarkoitus ottaa mäntyharjulaisten käyttöön tuomalla valokuitusaatavuudet kiinteistöille asti. Tarjoamme […]
13.11.2023

Järvi-Suomen Valokuitu rekrytoi: Tuotepäällikkö

Jos asiakasorientoitunut kehitystyö ja projektien hallinta ovat vahvuuksiasi ja ymmärrät alan tekniikkaa, uusi askel urallasi on tässä! Sinulla on kokemusta telecom-alan tuote- ja projektinhallinnan tehtävistä liittyen valokuituverkon rakentamisvaiheen hallinnasta sekä palveluportfolion kehittämisestä. Sinulta löytyy näyttöjä tuloksellisesta toiminnasta ja vahvaa osaamista mm. koko toimitusketjun suunnittelusta, toteutuksen hallinnasta sekä kumppanuusverkoston johtamisesta. Sinulla on kyky hahmottaa kokonaisuuksia, palastella […]
05.09.2023

Topi Piilonen aloittaa Järvi-Suomen Valokuitu Oy:n myyntipäällikkönä

Järvi-Suomen Valokuitu Oy vahvistaa myyntiään. Yhtiön myyntipäällikkönä aloittaa 1.10.2023 lähtien Topi Piilonen. Piilosella on vahva ja pitkäaikainen kokemus tietoteknisten palveluiden myynnistä sekä asiakaskunnasta Järvi-Suomen Valokuidun toimialueella. ”Topi tuo osaamisellaan ja kokemuksellaan erittäin vahvan panoksen valokuituverkkojen varaan rakentuvan telecom-liiketoimintamme kehittämiseen ja kasvattamiseen”, summaa Järvi-Suomen Valokuidun operatiivinen johtaja Kari Järvinen. Piilosella on pitkä kokemus niin palvelumyynnistä kuin […]

Järvi-Suomen Valokuitu rekrytoi: Tuotepäällikkö

Jos asiakasorientoitunut kehitystyö ja projektien hallinta ovat vahvuuksiasi ja ymmärrät alan tekniikkaa, uusi askel urallasi on tässä!

Sinulla on kokemusta telecom-alan tuote- ja projektinhallinnan tehtävistä liittyen valokuituverkon rakentamisvaiheen hallinnasta sekä palveluportfolion kehittämisestä. Sinulta löytyy näyttöjä tuloksellisesta toiminnasta ja vahvaa osaamista mm. koko toimitusketjun suunnittelusta, toteutuksen hallinnasta sekä kumppanuusverkoston johtamisesta. Sinulla on kyky hahmottaa kokonaisuuksia, palastella niitä suunnitelmiksi ja saada asioita aikaan yhdessä muiden kanssa.

Tehtäviisi kuuluvat tietoliikenneyhteyksien rakentamisvaiheen urakoitsijoiden ohjaus, saatavuudenhallintaprosessin johtaminen sekä liittymien ympärille rakentuvien lisäarvopalveluiden suunnittelu ja toteutus, ja ennen kaikkea asiakkaiden tarpeiden kuuntelu ja kustannustehokkaiden toimintatapojen löytäminen palvelukehitykseen.

Lue lisää ja jätä hakemuksesi InHunt.fi

Samankaltaisia uutisia

07.12.2023

Järvi-Suomen Valokuitu tuo nopeat laajakaistayhteydet saataville Mäntyharjun taajamaan

Valokuituverkon rakennustyöt alkavat keväällä 2024 Järvi-Suomen Valokuitu Oy on 2023 perustettu Suur-Savon Sähkö -konsernin tytäryhtiö, joka täydentää Järvi-Suomen alueella olemassa olevaa vahvojen laajakaistayhteyksien tarjontaa. Keväällä 2024 yhtiö aloittaa valokuituverkon rakennustyöt Mäntyharjun keskustaajamassa. ”Meillä on jo alueella vahva ja kattava runkoverkko, ja nyt aloitettavissa maanrakennustöissä se on tarkoitus ottaa mäntyharjulaisten käyttöön tuomalla valokuitusaatavuudet kiinteistöille asti. Tarjoamme […]
05.12.2023

Oletko tehnyt ehdollisen valokuitutilauksen?

Valokuituliittymiä on markkinoitu omakotitaloasukkaille jo useamman vuoden ajan. Usein valokuitua tarjoava yritys ei lähde rakentamaan liittymiä asuinalueille ilman, että kyseiseltä alueelta on saatu etukäteen riittävä määrä ennakkotilauksia. Valokuituliittymän ennakkotilauksia kerätään ehdollisilla sopimuksilla. Valokuituliittymätarjoajien erilaiset sopimusehdot ovat poikineet kuluttaja-asiamiehelle runsaasti yhteydenottoja. Ehdollisissa valokuituliittymän tilaussopimuksissa kuluttaja on usein sopimussakon uhalla sidottu odottamaan valokuidun rakentamispäätöstä. Tämän vuoksi Kilpailu- […]
05.09.2023

Topi Piilonen aloittaa Järvi-Suomen Valokuitu Oy:n myyntipäällikkönä

Järvi-Suomen Valokuitu Oy vahvistaa myyntiään. Yhtiön myyntipäällikkönä aloittaa 1.10.2023 lähtien Topi Piilonen. Piilosella on vahva ja pitkäaikainen kokemus tietoteknisten palveluiden myynnistä sekä asiakaskunnasta Järvi-Suomen Valokuidun toimialueella. ”Topi tuo osaamisellaan ja kokemuksellaan erittäin vahvan panoksen valokuituverkkojen varaan rakentuvan telecom-liiketoimintamme kehittämiseen ja kasvattamiseen”, summaa Järvi-Suomen Valokuidun operatiivinen johtaja Kari Järvinen. Piilosella on pitkä kokemus niin palvelumyynnistä kuin […]

Topi Piilonen aloittaa Järvi-Suomen Valokuitu Oy:n myyntipäällikkönä

Järvi-Suomen Valokuitu Oy vahvistaa myyntiään. Yhtiön myyntipäällikkönä aloittaa 1.10.2023 lähtien Topi Piilonen.

Piilosella on vahva ja pitkäaikainen kokemus tietoteknisten palveluiden myynnistä sekä asiakaskunnasta Järvi-Suomen Valokuidun toimialueella.

”Topi tuo osaamisellaan ja kokemuksellaan erittäin vahvan panoksen valokuituverkkojen varaan rakentuvan telecom-liiketoimintamme kehittämiseen ja kasvattamiseen”, summaa Järvi-Suomen Valokuidun operatiivinen johtaja Kari Järvinen.

Piilosella on pitkä kokemus niin palvelumyynnistä kuin toiminnasta IT-alalla. Hän tarttuu uuteen tehtäväänsä motivoituneella otteella.

”Erilaisten tietoteknisten palveluiden myynti on minulle tuttua ja on hienoa päästä käynnistämään tätä työtä Järvi-Suomen Valokuidulla. IT-alan työkokemusta on kertynyt yli 20 vuotta, joten ala muutoksineen on minulle tuttu. Hienoa päästä mukaan uuteen kehittyvään liiketoimintaan, mutta silti ainakin osittain tuttuun porukkaan”, toteaa myyntipäällikön tehtävässä aloittava Topi Piilonen.

Samankaltaisia uutisia

07.12.2023

Järvi-Suomen Valokuitu tuo nopeat laajakaistayhteydet saataville Mäntyharjun taajamaan

Valokuituverkon rakennustyöt alkavat keväällä 2024 Järvi-Suomen Valokuitu Oy on 2023 perustettu Suur-Savon Sähkö -konsernin tytäryhtiö, joka täydentää Järvi-Suomen alueella olemassa olevaa vahvojen laajakaistayhteyksien tarjontaa. Keväällä 2024 yhtiö aloittaa valokuituverkon rakennustyöt Mäntyharjun keskustaajamassa. ”Meillä on jo alueella vahva ja kattava runkoverkko, ja nyt aloitettavissa maanrakennustöissä se on tarkoitus ottaa mäntyharjulaisten käyttöön tuomalla valokuitusaatavuudet kiinteistöille asti. Tarjoamme […]
05.12.2023

Oletko tehnyt ehdollisen valokuitutilauksen?

Valokuituliittymiä on markkinoitu omakotitaloasukkaille jo useamman vuoden ajan. Usein valokuitua tarjoava yritys ei lähde rakentamaan liittymiä asuinalueille ilman, että kyseiseltä alueelta on saatu etukäteen riittävä määrä ennakkotilauksia. Valokuituliittymän ennakkotilauksia kerätään ehdollisilla sopimuksilla. Valokuituliittymätarjoajien erilaiset sopimusehdot ovat poikineet kuluttaja-asiamiehelle runsaasti yhteydenottoja. Ehdollisissa valokuituliittymän tilaussopimuksissa kuluttaja on usein sopimussakon uhalla sidottu odottamaan valokuidun rakentamispäätöstä. Tämän vuoksi Kilpailu- […]
13.11.2023

Järvi-Suomen Valokuitu rekrytoi: Tuotepäällikkö

Jos asiakasorientoitunut kehitystyö ja projektien hallinta ovat vahvuuksiasi ja ymmärrät alan tekniikkaa, uusi askel urallasi on tässä! Sinulla on kokemusta telecom-alan tuote- ja projektinhallinnan tehtävistä liittyen valokuituverkon rakentamisvaiheen hallinnasta sekä palveluportfolion kehittämisestä. Sinulta löytyy näyttöjä tuloksellisesta toiminnasta ja vahvaa osaamista mm. koko toimitusketjun suunnittelusta, toteutuksen hallinnasta sekä kumppanuusverkoston johtamisesta. Sinulla on kyky hahmottaa kokonaisuuksia, palastella […]

Nopeat datayhteydet nostavat haja-asutusalueet tasa-arvoiseen asemaan

“Kun tarjoamme huippunopeita internetyhteyksiä Järvi-Suomen alueen eri toimijoille, luomme heille yhdenvertaiset mahdollisuudet käyttää erilaisia verkkopalveluita”, sanoo Järvi-Suomen Valokuidun tuore operatiivinen johtaja Kari Järvinen.

“Valokuitu on ensisijaisesti mahdollistaja. Nopea valokuituyhteys on kanava, jolla palveluntarjoajat voivat tarjota digitaalisia palveluita laajalle käyttäjäkunnalle kuluttajista yhteisöihin ja yrityksiin. Samalla valokuitu mahdollistaa käyttäjille sellaisten palvelujen hyödyntämisen, jotka muilla yhteystavoilla eivät olisi mahdollisia.“

Näin sanoo Järvi-Suomen Valokuidun operatiivinen johtaja Kari Järvinen, joka aloitti työnsä yhtiössä elokuun puolessavälissä.

Huippunopeita yhteyksiä paikkoihin, joihin muut toimijat eivät niitä toimita

Järvi-Suomen ja sen haja-asutusalueiden tämänhetkinen mobiiliverkko ja mobiiliyhteydet eivät kunnolla riitä tarjoamaan nopeita datayhteyksiä kaikkialle. Videopalaverit pätkivät, suoratoistopalvelut puuroutuvat ja erityyppinen tiedonsiirto hidastelee.

“Hitaat yhteydet asettavat eri puolilla Suomea asuvat ihmiset ja yhteisöt eriarvoiseen asemaan.”

Järvi-Suomen Valokuidussa tilanne halutaan muuttaa. Yhtiö toimittaa

valokuituyhteyksiä myös sellaisiin paikkoihin, joihin muut toimijat eivät niitä tuo.

“Kykenemme tarjoamaan huippunopeita ja varmoja internetyhteyksiä Järvi-Suomen alueen asukkaille, yrityksille, yhteisöille ja matkailijoille. Siten luomme heille yhdenvertaiset mahdollisuudet käyttää erilaisia verkkopalveluita: esimerkiksi erilaisia hyvinvointialueiden digitaalisia palveluita, suoratoistopalveluita ja työn tekemisen vapautta paikasta riippumatta.”

Huippunopeilla nettiyhteyksillä on tiivis yhteys alueen elinvoiman lisääntymiseen.

Yhteyksien ansiosta asukkaat viihtyvät ja haluavat asua alueella, ja mahdollistavat vetovoiman kasvun myös uusille asukkaille, kun esimerkiksi vapaa-ajan asukkaat pysyvät alueella pidempään.

“Nopeat ja varmat tietoliikenneyhteydet mahdollistavat myös yritysten ja työvoiman kohtaamisen lisääntymisen, kun yritykset voivat sijoittua alueille, joista laadukkaat ja nopeat tietoliikenneyhteydet ovat aiemmin puuttuneet.”

Koska valokuitu pystyy välittämään mitä tahansa internetistä löytyviä palveluita, vain mielikuvitus on rajana, millaisia palveluita sen ansiosta voidaan tulevaisuudessa tuottaa ja tarjota käyttäjille.

Jotta etätyön tekeminen eri alueilla helpottuisi

Järvinen tietää, mistä hän puhuu: hänellä on yli kolmenkymmenen vuoden työkokemus digitaalisten palveluiden kehittämisestä ja digitalisaation avulla syntyvien mahdollisuuksien hyödyntämisestä. Hän on työskennellyt ison osan urastaan teleoperaattorien ja IT-palveluyritysten liiketoiminnan johtotehtävissä. Kokemusta on karttunut myös asiakasyritysten tietoteknisistä johtotehtävistä muun muassa energiayhtiöissä.

Järvi-Suomen Valokuidulla Järvisen tehtäviin kuuluu muun muassa kokonaisvastuu yhtiön päivittäisen toiminnan sujumisesta.

“Tulen olemaan paljon tekemisissä myös asiakkaiden kanssa. Se on tärkeä ulottuvuus. On erittäin tärkeää kysyä asiakkaiden näkemyksiä ja tarpeita. Siten kehitämme palveluita, joille on aidosti tarvetta.”

Järvinen asuu Jyväskylässä, mutta on työssään tottunut liikkumaan hyvinkin paljon – sekä tekemään paljon myös etätyötä, jonka edistämisen parissa hän nyt työskentelee.

“Hyvät yhteydet mahdollistavat sen, että työpaikan sijainti voi olla missä vain. Nykyisessä tehtävässäni toimin myös itse tämän ajatusmallin mukaisesti.”

Valokuituverkko on jo monilla alueilla

Järvi-Suomen Valokuitu rakentaa valokuituverkkoa samalla kun Suur-Savon Sähkö uusii sähköverkkojaan älykkäämmiksi ja toimitusvarmemmiksi. Monille alueille valokuituverkko on jo rakennettu.

Jos siis asut Järvi-Suomessa ja tarvitset huippunopean ja varmaan yhteyden, kannattaa kysellä Järvi-Suomen Valokuidun tarjoamia valokuituliittymiä, nettiyhteyksiä ja muita palveluita.

“Verkkosivujemme kautta tai meille soittamalla voi kysellä, onko valokuituliittymä jo saatavilla omalla alueella. Uusille alueille valokuitu on mahdollista rakentaa, jos alueelle syntyy riittävästi kiinnostusta”, Kari Järvinen sanoo.

Samankaltaisia uutisia

07.12.2023

Järvi-Suomen Valokuitu tuo nopeat laajakaistayhteydet saataville Mäntyharjun taajamaan

Valokuituverkon rakennustyöt alkavat keväällä 2024 Järvi-Suomen Valokuitu Oy on 2023 perustettu Suur-Savon Sähkö -konsernin tytäryhtiö, joka täydentää Järvi-Suomen alueella olemassa olevaa vahvojen laajakaistayhteyksien tarjontaa. Keväällä 2024 yhtiö aloittaa valokuituverkon rakennustyöt Mäntyharjun keskustaajamassa. ”Meillä on jo alueella vahva ja kattava runkoverkko, ja nyt aloitettavissa maanrakennustöissä se on tarkoitus ottaa mäntyharjulaisten käyttöön tuomalla valokuitusaatavuudet kiinteistöille asti. Tarjoamme […]
05.12.2023

Oletko tehnyt ehdollisen valokuitutilauksen?

Valokuituliittymiä on markkinoitu omakotitaloasukkaille jo useamman vuoden ajan. Usein valokuitua tarjoava yritys ei lähde rakentamaan liittymiä asuinalueille ilman, että kyseiseltä alueelta on saatu etukäteen riittävä määrä ennakkotilauksia. Valokuituliittymän ennakkotilauksia kerätään ehdollisilla sopimuksilla. Valokuituliittymätarjoajien erilaiset sopimusehdot ovat poikineet kuluttaja-asiamiehelle runsaasti yhteydenottoja. Ehdollisissa valokuituliittymän tilaussopimuksissa kuluttaja on usein sopimussakon uhalla sidottu odottamaan valokuidun rakentamispäätöstä. Tämän vuoksi Kilpailu- […]
13.11.2023

Järvi-Suomen Valokuitu rekrytoi: Tuotepäällikkö

Jos asiakasorientoitunut kehitystyö ja projektien hallinta ovat vahvuuksiasi ja ymmärrät alan tekniikkaa, uusi askel urallasi on tässä! Sinulla on kokemusta telecom-alan tuote- ja projektinhallinnan tehtävistä liittyen valokuituverkon rakentamisvaiheen hallinnasta sekä palveluportfolion kehittämisestä. Sinulta löytyy näyttöjä tuloksellisesta toiminnasta ja vahvaa osaamista mm. koko toimitusketjun suunnittelusta, toteutuksen hallinnasta sekä kumppanuusverkoston johtamisesta. Sinulla on kyky hahmottaa kokonaisuuksia, palastella […]

Sulavaa datavirtaa Sulkavalle

Sulkavan kunnan alueella alkaa data liikkumaan entistä nopeammin. Järvi-Suomen Valokuitu Oy:n toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen kertoo alla olevassa haastattelussa hankkeesta tarkemmin.

Suur-Savon Sähkö Oyn tytäryhtiö Järvi-Suomen Valokuitu Oy julkaisee Sulkavan kunnan alueen valokuidun saatavuuden syyskuussa 2023, ja liittymien myynti käynnistyy lokakuussa 2023. Liittymien toimitus tapahtuu viimeistään kesällä 2024, jolloin myös internetpalvelut alueella käynnistyvät.  

Järvi-Suomen Valokuitu Oyn toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen, miten laajalla alueella valokuituliittymiä tulee tarjolle?

’Meidän valokuitumme runkoverkko kattaa koko Sulkavan keskustaajaman alueen jo nyt. Valokuituliittymien toimitus tällä alueella pääosin edellyttää ainoastaan viimeisten kymmenien metrien rakentamisen runkoverkosta kiinteistöille.”

Edellyttääkö valokuituliittymien toteuttaminen jonkun tietyn määrän esisopimusten syntymistä alueella?

Tykkyläinen:”Järvi-Suomen Valokuitu Oy myy ja toteuttaa liittymiä. Sen minkä myymme, myös toteutamme. Meille on vieras menettely esisopimukset, joissa asiakkaalle jää epävarmuus liittymän toteuttamisesta.”

Miksi valita Järvi-Suomen Valokuitu Oy?

Tykkyläinen: “Olemassa oleva valokuidun runkoverkko Sulkavan keskustaajaman alueella mahdollistaa meille erittäin hyvät mahdollisuudet valokuituliittymien toteuttamiseksi. Verkot ovat olemassa, epävarmuutta liittymän toimittamiseen ei ole näillä alueilla. Meillä on samankaltainen hyvä tilanne myös monilla muilla Järvi-Suomen alueen alueilla, ja etenemme vastaavalla tavalla myös muualla alueellamme.”

Toteuttaako Järvi-Suomen Valokuitu Oy valokuituverkkoja muualla Sulkavan alueella?

Tykkyläinen: ’Kyllä, valokuituverkkomme laajenee parhaillaan muun muassa Partalansaaressa. Tulemme julkaisemaan keskustaajaman lisäksi myös muita Sulkavalla vuonna 2024 toimitukseen tulevia alueita syksyn 2023 aikana.”

Paljonko valokuituliittymä maksaa?

Tykkyläinen: “Arvonlisäverollisena liittymä maksaa 799 euroa. Hinta sisältää asiakkaan kiinteistöön tulevan päätelaitteen, palvelun avausmaksun, sekä muut maksut. Jos kiinteistö sijaitsee useiden satojen metrien päässä runkoverkosta, voi tulla erillinen metriperusteinen maksu. Sulkavan keskustaajaman alueella etäisyydet mahtuvat kuitenkin liki kaikilta osin 799 euron liittymämaksun etäisyyksiin.”

Saatavuus viimeistään kesällä 2024 toimitettaviin liittymiin julkaistaan Järvi-Suomen Valokuitu Oyn www-sivuilla www.jsvoy.fi syyskuun aikana, ja liittymien markkinointi ja myynti käynnistyy lokakuussa. 

Lisätietoja

Markus Tykkyläinen, toimitusjohtaja, puh 050 596 5482, email markus.tykkylainen@sssoy.fi

Kari Järvinen, operatiivinen johtaja, puh 040 820 4187, email kari.jarvinen@jsvoy.fi

www.jsvoy.fi , asiakaspalvelu@jsvoy.fi

Samankaltaisia uutisia

07.12.2023

Järvi-Suomen Valokuitu tuo nopeat laajakaistayhteydet saataville Mäntyharjun taajamaan

Valokuituverkon rakennustyöt alkavat keväällä 2024 Järvi-Suomen Valokuitu Oy on 2023 perustettu Suur-Savon Sähkö -konsernin tytäryhtiö, joka täydentää Järvi-Suomen alueella olemassa olevaa vahvojen laajakaistayhteyksien tarjontaa. Keväällä 2024 yhtiö aloittaa valokuituverkon rakennustyöt Mäntyharjun keskustaajamassa. ”Meillä on jo alueella vahva ja kattava runkoverkko, ja nyt aloitettavissa maanrakennustöissä se on tarkoitus ottaa mäntyharjulaisten käyttöön tuomalla valokuitusaatavuudet kiinteistöille asti. Tarjoamme […]
05.12.2023

Oletko tehnyt ehdollisen valokuitutilauksen?

Valokuituliittymiä on markkinoitu omakotitaloasukkaille jo useamman vuoden ajan. Usein valokuitua tarjoava yritys ei lähde rakentamaan liittymiä asuinalueille ilman, että kyseiseltä alueelta on saatu etukäteen riittävä määrä ennakkotilauksia. Valokuituliittymän ennakkotilauksia kerätään ehdollisilla sopimuksilla. Valokuituliittymätarjoajien erilaiset sopimusehdot ovat poikineet kuluttaja-asiamiehelle runsaasti yhteydenottoja. Ehdollisissa valokuituliittymän tilaussopimuksissa kuluttaja on usein sopimussakon uhalla sidottu odottamaan valokuidun rakentamispäätöstä. Tämän vuoksi Kilpailu- […]
13.11.2023

Järvi-Suomen Valokuitu rekrytoi: Tuotepäällikkö

Jos asiakasorientoitunut kehitystyö ja projektien hallinta ovat vahvuuksiasi ja ymmärrät alan tekniikkaa, uusi askel urallasi on tässä! Sinulla on kokemusta telecom-alan tuote- ja projektinhallinnan tehtävistä liittyen valokuituverkon rakentamisvaiheen hallinnasta sekä palveluportfolion kehittämisestä. Sinulta löytyy näyttöjä tuloksellisesta toiminnasta ja vahvaa osaamista mm. koko toimitusketjun suunnittelusta, toteutuksen hallinnasta sekä kumppanuusverkoston johtamisesta. Sinulla on kyky hahmottaa kokonaisuuksia, palastella […]

Kari Järvinen valittiin Järvi-Suomen Valokuitu Oy:n operatiiviseksi johtajaksi

Kari Järvinen on nimitetty Järvi-Suomen Valokuidun operatiiviseksi johtajaksi 16.08.2023 lähtien. Koulutukseltaan hän on liiketoimintajohtamisen maisteri ja insinööri. Järvisellä on laaja työkokemus ICT- ja tietoliikennepalvelutehtävistä niin palvelutuottajan, kuin tilaajankin roolissa.

Järvisen nimitys Järvi-Suomen Valokuidun operatiiviseksi johtajaksi on eräänlainen paluu Suur-Savon Sähkö -konsernin palvelukseen, sillä Järvinen työskenteli vuosina 2020–2022 Suur-Savon Sähkö -konserniin kuuluvan Lumme Energian digitalisaatiojohtajana. 

”Valokuituverkkojen rakentamisen varaan rakentuva telecom-toimintamme on vahvassa kehitysvaiheessa. Kari Järvisen nimityksen myötä saamme erittäin laaja-alaisen osaajan, joka jo konsernimme aiemmissa tehtävissä osoitti korkean ammattitaitonsa. Pienessä organisaatiossa Karin laaja osaaminen ja ratkaisuhakuinen työskentelymalli saa paitsi tilaa, mutta tuo meille myös kilpailuetua”, toteaa Järvi-Suomen Valokuidun toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen.

”Toisaalta teen paluun työurani alkulähteille ja samalla pystyn hyödyntämään kaikkea työurallani karttunutta kokemusta sekä osaamista digitaalisten palveluiden kehittämisessä”, toteaa operatiivisen johtajan tehtävässä aloittava Kari Järvinen.

Järvi-Suomen Valokuitu hyödyntää Suur-Savon Sähkö -konsernissa rakentunutta valokuidun runkoverkkoa toteuttaessaan tilaajaliittymiä koko Järvi-Suomen alueella. Ensimmäiset liittymät toimitetaan kesän 2023 aikana ja internetoperaattoripalvelut käynnistyvät elokuussa 2023.


Järvi-Suomen Valokuitu Oy on 2023 perustettu Suur-Savon Sähkö -konsernin tytäryhtiö, joka täydentää Järvi-Suomen alueella olemassa olevaa vahvojen laajakaistayhteyksien tarjontaa. Yhtiö on ainoa aidosti maakunnallisessa omistuksessa oleva telecom-yhtiö Järvi-Suomen alueella. Järvi-Suomen Valokuitu toteuttaa konsernin perustehtävää: toimitamme luotettavasti palveluita asumisen, yritystoiminnan ja kausiasumisen tarpeisiin Järvi-Suomen alueella. Visionamme on elinvoimainen Järvi-Suomen alue, jonka kehittämisessä olemme aktiivinen tekijä.

www.jsvoy.fi

Vuonna 1946 perustetun Suur-Savon Sähkö -konsernin palveluksessa on yli 110 energia-alan ammattilaista, ja se työllistää vuosittain suoraan tai välillisesti lähes 600 henkeä. Vuotuinen vaikutus aluetalouteen on yli 100 miljoonaa euroa. Konsernin omistus on paikallisissa käsissä: alueen kunnat omistavat konsernista 60 prosenttia, yhteisöt ja yritykset 26 prosenttia, seurakunnat 5 prosenttia ja yksityiset 6 prosenttia.

www.sssoy.fi

Samankaltaisia uutisia

07.12.2023

Järvi-Suomen Valokuitu tuo nopeat laajakaistayhteydet saataville Mäntyharjun taajamaan

Valokuituverkon rakennustyöt alkavat keväällä 2024 Järvi-Suomen Valokuitu Oy on 2023 perustettu Suur-Savon Sähkö -konsernin tytäryhtiö, joka täydentää Järvi-Suomen alueella olemassa olevaa vahvojen laajakaistayhteyksien tarjontaa. Keväällä 2024 yhtiö aloittaa valokuituverkon rakennustyöt Mäntyharjun keskustaajamassa. ”Meillä on jo alueella vahva ja kattava runkoverkko, ja nyt aloitettavissa maanrakennustöissä se on tarkoitus ottaa mäntyharjulaisten käyttöön tuomalla valokuitusaatavuudet kiinteistöille asti. Tarjoamme […]
05.12.2023

Oletko tehnyt ehdollisen valokuitutilauksen?

Valokuituliittymiä on markkinoitu omakotitaloasukkaille jo useamman vuoden ajan. Usein valokuitua tarjoava yritys ei lähde rakentamaan liittymiä asuinalueille ilman, että kyseiseltä alueelta on saatu etukäteen riittävä määrä ennakkotilauksia. Valokuituliittymän ennakkotilauksia kerätään ehdollisilla sopimuksilla. Valokuituliittymätarjoajien erilaiset sopimusehdot ovat poikineet kuluttaja-asiamiehelle runsaasti yhteydenottoja. Ehdollisissa valokuituliittymän tilaussopimuksissa kuluttaja on usein sopimussakon uhalla sidottu odottamaan valokuidun rakentamispäätöstä. Tämän vuoksi Kilpailu- […]
13.11.2023

Järvi-Suomen Valokuitu rekrytoi: Tuotepäällikkö

Jos asiakasorientoitunut kehitystyö ja projektien hallinta ovat vahvuuksiasi ja ymmärrät alan tekniikkaa, uusi askel urallasi on tässä! Sinulla on kokemusta telecom-alan tuote- ja projektinhallinnan tehtävistä liittyen valokuituverkon rakentamisvaiheen hallinnasta sekä palveluportfolion kehittämisestä. Sinulta löytyy näyttöjä tuloksellisesta toiminnasta ja vahvaa osaamista mm. koko toimitusketjun suunnittelusta, toteutuksen hallinnasta sekä kumppanuusverkoston johtamisesta. Sinulla on kyky hahmottaa kokonaisuuksia, palastella […]