Järvi-Suomen Valokuitu käynnistää valokuituliittymien rakentamisen ja myymisen – ensimmäiset kohteet Joutsassa, Juvalla ja Mikkelissä

Nyt julkaistuille alueille valokuituliittymät ja internetpalvelut toimitetaan kesän 2023 aikana.

Suur-Savon Sähkö -konserniin kuuluva Järvi-Suomen Valokuitu Oy aloittaa valokuituliittymien rakentamisen ja myymisen. Yhtiö on alkuvuoden valmistellut useita alueita, joille valokuituliittymien rakentaminen voidaan aloittaa lumien sulaessa keväällä 2023.

Valokuituliittymät rakennetaan hyödyntämällä sähköverkkojen rakentamisen yhteiskaivuun mahdollisuudet säävarmemman sähköverkon investointien edetessä. Liittymien rakentamisessa hyödynnetään myös valmista valokuituverkkoa, joka on rakennettu aiemmin sähköverkon saneerauskohteiden yhteydessä.

”Kykymme toimittaa valokuituliittymiä Järvi-Suomen alueella laajasti vahvistuu koko ajan, vaikka emme pystykään heti toimittamaan liittymiä kaikille. Julkaisemme toimitusalueet sitä mukaa kun alueiden toteutettavuus varmistuu. Me myös toimitamme liittymät niille alueille, joille käynnistämme myynnin. Asiakkaiden ei tarvitse olla epävarmuudessa, toteutuuko markkinoitu laajakaistayhteys vai ei. Sen minkä lupaamme, toteutuu”, Järvi-Suomen Valokuitu Oy:n toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen toteaa.

Valokuituverkon suunnittelun ja toteutuksen ensimmäisiä alueita ovat Joutsan keskustaajaman Karimäen alue, Juvalla Pieksämäen tien varrella Vehmaan risteyksen ja Saarikon välisellä alueella, sekä Mikkelin Ristiinan Löydön alue. Näille alueille Järvi-Suomen Valokuitu myy jo valokuituliittymiä ja nettipalveluita.

Joutsan Karimäen alueelle toteutettiin jo vuonna 2019 sähköverkon saneerauksen yhteydessä valokuituverkko, jonka viimeistely asiakkaille tarjottaviksi yhteyksiksi jäi kesken.

”Joutsan taajamassa on hyvä laajakaistayhteyksien tarjonta jo entuudestaan. Järvi-Suomen Valokuitu Oy:n perustamisen myötä myös Karimäen alueen olemassa oleva valokuituverkko saadaan palvelemaan asiakkaita luontevalla tavalla ja vain vähäisin lisäinvestoinnein. Tarjontamme täydentää mukavasti olemassa olevaa valokuitutarjontaa alueella”, Tykkyläinen toteaa.

Ristiinan Löydön alue sekä Vehmaan-Saarikon välinen alue toteutuvat sähköverkon sekä valokuituverkon yhteisrakentamisella.

Nyt julkaistuilla alueilla valokuituliittymät ja internetpalvelut toimitetaan kesän 2023 aikana. Lähiviikkojen ja kuukausien aikana tulee varmistumaan useita alueita lisää.

”Tulemme saamaan kesän 2023 ja 2024 aikana valmiudet toimittaa valokuituliittymät useisiin tuhansiin kiinteistöihin”, Tykkyläinen ennakoi.

Järvi-Suomen Valokuitu Oy tarjoaa asiakkailleen toiminnan käynnistyessä valokuituliittymän arvonlisäverollisena hintaan 799 €. Mikäli kiinteistö sijaitsee etäällä valokuituverkon yhteyspisteestä, hinnoittelu lasketaan erikseen. Liittymän hinta sisältää asiakkaalle toimitettavan päätelaitteen sekä liittymän avaukseen liittyvät kustannukset. Myytävien internetpalveluiden nopeudet ovat 200 MB/s, 500 MB/s sekä 1 000 MB/s.

Lisätietoja:
Markus Tykkyläinen, toimitusjohtaja, puh. 050 596 5482
Jari Juvonen, tietoliikennepäällikkö, puh. 010 210 4316

Järvi-Suomen Valokuitu Oy on Suur-Savon Sähkö -konsernin tytäryhtiö, joka täydentää Järvi-Suomen alueella olemassa olevaa vahvojen laajakaistayhteyksien tarjontaa. Elinvoimaisen Järvi-Suomen edellytyksenä on alueella olevien yritysten, etätyöntekijöiden, julkisen sektorin sekä vakituisten asujien elämisen edellytysten tukeminen tietoliikenneyhteyksiä vahvistaen. Yhtiön motto onkin “Rakennetaan yhdessä toivottu tulevaisuus”. www.jsvoy.fi

Lataa tiedote tästä

Samankaltaisia uutisia

07.12.2023

Järvi-Suomen Valokuitu tuo nopeat laajakaistayhteydet saataville Mäntyharjun taajamaan

Valokuituverkon rakennustyöt alkavat keväällä 2024 Järvi-Suomen Valokuitu Oy on 2023 perustettu Suur-Savon Sähkö -konsernin tytäryhtiö, joka täydentää Järvi-Suomen alueella olemassa olevaa vahvojen laajakaistayhteyksien tarjontaa. Keväällä 2024 yhtiö aloittaa valokuituverkon rakennustyöt Mäntyharjun keskustaajamassa. ”Meillä on jo alueella vahva ja kattava runkoverkko, ja nyt aloitettavissa maanrakennustöissä se on tarkoitus ottaa mäntyharjulaisten käyttöön tuomalla valokuitusaatavuudet kiinteistöille asti. Tarjoamme […]
05.12.2023

Oletko tehnyt ehdollisen valokuitutilauksen?

Valokuituliittymiä on markkinoitu omakotitaloasukkaille jo useamman vuoden ajan. Usein valokuitua tarjoava yritys ei lähde rakentamaan liittymiä asuinalueille ilman, että kyseiseltä alueelta on saatu etukäteen riittävä määrä ennakkotilauksia. Valokuituliittymän ennakkotilauksia kerätään ehdollisilla sopimuksilla. Valokuituliittymätarjoajien erilaiset sopimusehdot ovat poikineet kuluttaja-asiamiehelle runsaasti yhteydenottoja. Ehdollisissa valokuituliittymän tilaussopimuksissa kuluttaja on usein sopimussakon uhalla sidottu odottamaan valokuidun rakentamispäätöstä. Tämän vuoksi Kilpailu- […]
13.11.2023

Järvi-Suomen Valokuitu rekrytoi: Tuotepäällikkö

Jos asiakasorientoitunut kehitystyö ja projektien hallinta ovat vahvuuksiasi ja ymmärrät alan tekniikkaa, uusi askel urallasi on tässä! Sinulla on kokemusta telecom-alan tuote- ja projektinhallinnan tehtävistä liittyen valokuituverkon rakentamisvaiheen hallinnasta sekä palveluportfolion kehittämisestä. Sinulta löytyy näyttöjä tuloksellisesta toiminnasta ja vahvaa osaamista mm. koko toimitusketjun suunnittelusta, toteutuksen hallinnasta sekä kumppanuusverkoston johtamisesta. Sinulla on kyky hahmottaa kokonaisuuksia, palastella […]