Järvi-Suomen Valokuitu tarjoaa valokuituliittymiä ja internetpalveluita

Järvi-Suomen alueella toimiva Suur-Savon Sähkö Oy on perustanut tytäryhtiö Järvi-Suomen Valokuitu Oy:n. Yhtiön tehtävänä on rakentaa valokuituyhteyksiä ja toimittaa asiakkailleen internetpalveluita.

Alkuvaiheessa liiketoiminta hyödyntää täysimääräisesti sähköverkkojen ja valokuituverkkojen yhteisrakentamisen mahdollisuuksia. Säävarmemman sähköverkon rakentaminen lain määräämänä tulee tapahtumaan vuoteen 2036 mennessä.

–Sähköverkon saneeraus etenee nyt vauhdilla, yli tuhannen kilometrin vuotuisella saneerausvauhdilla. Kaivinkoneet tulevat liikkumaan sähköverkon saneeraustöissä alueilla, jonne ne eivät pelkän valokuituverkon rakentamisen vuoksi enää tule palaamaan. Mikäli valokuituverkot nyt jäävät rakentamatta, toista mahdollisuutta ei tämän sukupolven aikana tule, konsernin toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen toteaa.

Yhteisrakentamisella kustannustehokkuutta

Suur-Savon Sähkö -konsernin siirto- ja jakeluverkkoyhtiö Järvi-Suomen Energia Oy sai sähköverkon maakaapeloinnin valmiiksi vuoden 2020 aikana taajamissa. Näillä alueilla yhteisrakentaminen useiden telecom-yhtiöiden kanssa oli aktiivista ja menestyksekästä. Taajamien ulkopuolisilla alueilla etäisyyksien tuoma kustannuslisä on osoittautunut suureksi haasteeksi valokuituliittymien tarjonnan laajentumisessa.

–Tiedämme ja tunnistamme valokuiturakentamisen haasteet kuntataajamien ulkopuolisilla alueilla. Ratkomme kustannushaasteita nivomalla sähkö- ja valokuituverkon rakentamisen prosessit saumattomasti yhteen, huolehtimalla kustannusrakenteemme tehokkuudesta, sekä toteuttamalla luovia teknisiä ratkaisuja, Tykkyläinen toteaa.

Tietoliikenneyhteyksien merkitys Järvi-Suomen alueen vakituisille asujille, maatalouden alkutuotannolle, yritystoiminnalle sekä julkisen sektorin palveluille tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Järvi-Suomen alue on myös Suomen aktiivisimpia vapaa-ajan asumisen, kausiasumisen, monipaikkaisuuden ja matkailun alueita.

–Tulkintamme on, että tietoliikenneyhteyksien epätasainen kehittyminen on jo nyt alueen elinvoiman pullonkaula. Koska meillä on toiminta-alueemme kattavin valokuidun runkoverkko, koemme velvollisuudeksemme ottaa tämän askeleen tilaajaverkkojen rakentamiseksi. Kehitämme lisäksi tietoliikenneyhteyksien varaan rakentuvia arjen ja vapaa-ajan elämää tukevia palveluita tulevaisuudessa, tietoliikennepäällikkö Jari Juvonen kuvailee tavoitteita.

Palveluverkosto kasvaa pikkuhiljaa verkostoinvestointien mukana

Järvi-Suomen alueella on useita Suomen Valtion laajakaistatukilain mukaisia käynnistyviä valokuidun hankealueita. Ensimmäisenä vuonna tullaan toteuttamaan 500–800 valokuituliittymää alueen asukkaille. Lähivuosina vuotuinen liittymien määrä nousee tasolle 1 500 liittymää vuosittain.

–Alueellamme on yli satatuhatta sähkönkäyttöpaikkaa. Lyhyellä aikavälillä emme kerralla pysty vastaamaan kaikkeen asiakaskysyntään, mutta pitkällä aikavälillä vuosittainen määrätietoinen työmme lisää kattavuutta. En silti kehota ketään jättämään ajankohtaisia tarjolla olevia Valtion ja alueen kuntien rahoittamia laajakaistahankkeiden mahdollistamia valokuituliittymiä ottamatta, odottaen Järvi-Suomen Valokuidun mahdollista tarjontaa alueella. Emme pysty lupaamaan liittymän toimitusta kaikkialle. Alueelle on jokainen valokuidun investoija tervetullut, ja toivomme menestystä kaikille alueen digitaalisia edellytyksiä rakentaville toimijoille sekä investoinneille, Tykkyläinen toteaa.

Järvi-Suomen Valokuitu julkaisee vuoden 2023 valokuituliittymien suunnitellut toimitusalueet maaliskuussa 2023, ja samassa yhteydessä käynnistyy liittymien myynti alueille. Yhtiölle on julkaistu verkkosivut www.jsvoy.fi . Järvi-Suomen Valokuitu Oy:n toimitusjohtajana konsernin toimitusjohtajan tehtävien ohella toimii Markus Tykkyläinen.

Järvi-Suomen Valokuidun yhteystiedot:

Markus Tykkyläinen, toimitusjohtaja (oto), 010 210 4242, etunimi.sukunimi@sssoy.fi

Jari Juvonen, tietoliikennepäällikkö, Suur-Savon Sähkö, 010 210 4316, etunimi.sukunimi@sssoy.fi

Samankaltaisia uutisia

07.12.2023

Järvi-Suomen Valokuitu tuo nopeat laajakaistayhteydet saataville Mäntyharjun taajamaan

Valokuituverkon rakennustyöt alkavat keväällä 2024 Järvi-Suomen Valokuitu Oy on 2023 perustettu Suur-Savon Sähkö -konsernin tytäryhtiö, joka täydentää Järvi-Suomen alueella olemassa olevaa vahvojen laajakaistayhteyksien tarjontaa. Keväällä 2024 yhtiö aloittaa valokuituverkon rakennustyöt Mäntyharjun keskustaajamassa. ”Meillä on jo alueella vahva ja kattava runkoverkko, ja nyt aloitettavissa maanrakennustöissä se on tarkoitus ottaa mäntyharjulaisten käyttöön tuomalla valokuitusaatavuudet kiinteistöille asti. Tarjoamme […]
05.12.2023

Oletko tehnyt ehdollisen valokuitutilauksen?

Valokuituliittymiä on markkinoitu omakotitaloasukkaille jo useamman vuoden ajan. Usein valokuitua tarjoava yritys ei lähde rakentamaan liittymiä asuinalueille ilman, että kyseiseltä alueelta on saatu etukäteen riittävä määrä ennakkotilauksia. Valokuituliittymän ennakkotilauksia kerätään ehdollisilla sopimuksilla. Valokuituliittymätarjoajien erilaiset sopimusehdot ovat poikineet kuluttaja-asiamiehelle runsaasti yhteydenottoja. Ehdollisissa valokuituliittymän tilaussopimuksissa kuluttaja on usein sopimussakon uhalla sidottu odottamaan valokuidun rakentamispäätöstä. Tämän vuoksi Kilpailu- […]
13.11.2023

Järvi-Suomen Valokuitu rekrytoi: Tuotepäällikkö

Jos asiakasorientoitunut kehitystyö ja projektien hallinta ovat vahvuuksiasi ja ymmärrät alan tekniikkaa, uusi askel urallasi on tässä! Sinulla on kokemusta telecom-alan tuote- ja projektinhallinnan tehtävistä liittyen valokuituverkon rakentamisvaiheen hallinnasta sekä palveluportfolion kehittämisestä. Sinulta löytyy näyttöjä tuloksellisesta toiminnasta ja vahvaa osaamista mm. koko toimitusketjun suunnittelusta, toteutuksen hallinnasta sekä kumppanuusverkoston johtamisesta. Sinulla on kyky hahmottaa kokonaisuuksia, palastella […]