Oletko tehnyt ehdollisen valokuitutilauksen?

Valokuituliittymiä on markkinoitu omakotitaloasukkaille jo useamman vuoden ajan. Usein valokuitua tarjoava yritys ei lähde rakentamaan liittymiä asuinalueille ilman, että kyseiseltä alueelta on saatu etukäteen riittävä määrä ennakkotilauksia. Valokuituliittymän ennakkotilauksia kerätään ehdollisilla sopimuksilla.

Valokuituliittymätarjoajien erilaiset sopimusehdot ovat poikineet kuluttaja-asiamiehelle runsaasti yhteydenottoja. Ehdollisissa valokuituliittymän tilaussopimuksissa kuluttaja on usein sopimussakon uhalla sidottu odottamaan valokuidun rakentamispäätöstä. Tämän vuoksi Kilpailu- ja kuluttajavirasto on tehnyt valokuitutoimijoille ohjeistuksen kuluttajansuojan vaatimuksista valokuituliittymien sopimusehdoissa ja markkinoinnissa.

Ehdollinen valokuitusopimus ja rakentamispäätös

Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeen mukaan ehdollisessa valokuituliittymäsopimuksessa on oltava yksiselitteisesti tieto rakentamispäätöksen viimeisestä mahdollisesta ajankohdasta. Sopimuksessa tulee myös olla tieto, millä perusteella rakentamispäätös tehdään. Rakentamispäätös on tehtävä aina ilman aiheetonta viivytystä ja lopullisen rakentamispäätöksen keinotekoinen viivyttely on kohtuuton sopimuskäytäntö. Kuluttaja-asiamies korostaakin, että kuluttajalla on oltava myös mahdollisuus purkaa ehdollinen valokuitusopimus heti, kun on tullut todennäköiseksi, ettei tilauksen vastaanottanut yritys tule rakentamaan liittymää.

Ehdollisen valokuitusopimuksen purkumaksu ennen rakentamispäätöstä

Jotkut valokuituliittymätarjoajat ovat sisällyttäneet ehdollisiin, rakentamispäätöstä odottaviin sopimuksiinsa purkumaksun, joka voi olla jopa satoja euroja. Kuluttaja-asiamiehen ohjeistus asiaan on yksiselitteinen: ennen rakentamispäätöstä kuluttajalta ei voi veloittaa muita kuin välittömästi tilauksesta aiheutuneita kuluja. Purkumaksujen on oltava aina myös euromääräisesti kohtuullisia.

Ennen rakentamispäätöstä voi kuluttaja-asiamiehen mukaan purkumaksuna veloittaa lähinnä tilauksen hallinnolliset käsittelykulut ja muut pakolliset kulut, jotka kytkeytyvät välittömästi kyseisen tilauksen vastaanottamiseen. Valokuituliittymätarjoajan on tarvittaessa kyettävä erittelemään, mistä kaikista välittömästi kuluttajan tilauksesta aiheutuneista kustannuksista purkumaksu koostuu.

Järvi-Suomen Valokuitu ei tee ehdollisia valokuitusopimuksia

Järvi-Suomen Valokuitu tekee rakentamispäätökset aina etukäteen, ennen kuin uusi asuinalue otetaan myyntiin. Liittymäsopimuksissamme ei ole ehtolauseketta rakentamiseen liittyen, eikä tilatun valokuituliittymän toteutuminen edellytä esimerkiksi, että alueelta saadaan riittävä määrä liittymä tilauksia ennen rakennustöiden aloittamista.

Jokainen meiltä tilattu valokuituliittymä rakennetaan

Rakennamme valokuituverkkoa suunnitelluille alueille kuitenkin tarveperusteisesti: jos jollekin asuinalueelle tai kadulle ei tehdä lainkaan tilauksia, ei verkkoa sinne myöskään rakenneta. Oman kotikadun tai asuinalueen valokuituverkon toteutumisen voikin varmistaa ainoastaan tekemällä liittymätilauksen.

Usein kysyttyjä kysymyksiä ehdollisista valokuitusopimuksista

Sopimuksen voi irtisanoa tekemällä vapaamuotoisen irtisanomisilmoituksen. Irtisanomisilmoitus kannattaa tehdä kirjallisesti. Jos sopimuksen irtisanoo suullisesti, irtisanomisesta olisi hyvä saada kirjallinen vahvistus.

Kuluttaja-asiamiehen ohjeistus asiaan on yksiselitteinen: ennen rakentamispäätöstä kuluttajalta ei voi veloittaa muita kuin välittömästi tilauksesta aiheutuneita kuluja. Purkumaksujen on oltava aina myös euromääräisesti kohtuullisia.
Jos olet irtisanomassa sopimustasi sen jälkeen, kun alueen rakentamispäätös on tehty, voi purkumaksu sisältää myös muita yritykselle kertyneitä kuluja. Purkumaksun pitää myös tällöin olla kohtuullinen.

Jos sopimusehto on mielestäsi kohtuuton, neuvottele ensiksi yrityksen kanssa ehdon kohtuullistamisesta. Apua neuvotteluun voit pyytää myös kuluttajaneuvonnasta. Jos neuvottelu yrityksen kanssa ei tuota tulosta, kohtuuttomia sopimusehtoja sovitellaan viime kädessä kuluttajariitalautakunnassa.
Lisätietoja saat kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta: https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/sopimukset/kohtuuttomat-sopimusehdot/

Toisen operaattorin kanssa tekemästäsi valokuituliittymäsopimuksesta tulisi käydä selkeästi ilmi ajankohta, jolloin asuinalueesi rakentamispäätös tehdään ja millä perusteilla se tehdään. Rakentamispäätös on tehtävä aina ilman aiheetonta viivytystä ja lopullisen rakentamispäätöksen keinotekoinen viivyttely on kohtuuton sopimuskäytäntö. Menettelyn tarkoituksena voi olla esimerkiksi estää kuluttajaa siirtymästä toisen yrityksen asiakkaaksi.
Ehdollisessa valokuituliittymäsopimuksessa voi olla jonkinlainen purkumaksu, jos irtisanot tekemäsi sopimuksen. Kuluttaja-asiamiehen mukaan ennen rakentamispäätöstä tehdystä irtisanomisesta ei purkumaksuna saa kuitenkaan veloittaa kuin välittömästä tilauksestasi aiheutuneet kohtuulliset kulut.

Järvi-Suomen Valokuitu tekee liittymien rakentamispäätökset etukäteen. Kun kiinteistösi on Järvi-Suomen Valokuidun saatavuusalueella, rakennamme sinne kaikki tilatut liittymät. Jos siis olet tilannut meiltä liittymän, voi olla huoletta – valokuitu tulee varmasti! Valokuituliittymän toimitusaika voi vaihdella ja toimituksen takarajan, eli sen milloin liittymä on viimeistään käytettävissäsi, näet tilaussopimuksestasi.

Samankaltaisia uutisia

17.06.2024

Mikä on valokuitu, ja mitä valokuidun edut ovat?  

Tervetuloa tutustumaan valokuituun ja sen etuihin!  Mikä on valokuitu?  Valokuitu on ohut, kvartsilasista valmistettu johdin, jossa dataa voidaan siirtää valomuodossa. Valonnopeudella liikkuva data on erinomainen […]
10.06.2024

Valokuituverkon rakennus Virtasalmen taajamassa alkaa

Järvi-Suomen Valokuitu aloittaa valokuituverkon rakennustyöt Virtasalmella maanantaina 17. kesäkuuta. Järvi-Suomen Valokuitu on rakentamassa valokuituverkkoa Virtasalmen taajamaan, josta verkonrakennus jatkuu Väisäläntien mukaisesti länteen kohti Kuosmalaa, Nevankylää, Kantalaa, […]
05.06.2024

Miksi taloyhtiöön kannattaa hankkia valokuituyhteys?

Nykyaikaisessa taloyhtiössä on myös nykyaikaiset tietoliikenneyhteydet. Valokuitu takaa jokaiseen huoneistoon nopean ja toimintavarman tietoliikenneyhteyden. Yhteysnopeus ei valokuidussa vaihtele verkon ruuhkahuippujen mukaan, vaan toimii tasaisesti riippumatta […]