“Työn imu on valtava” – tietoliikennepäällikkö Jari Juvonen tekee merkityksellistä työtä

“Parempien tietoliikenneyhteyksien avulla pystymme parantamaan Järvi-Suomessa asuvien ja täällä vapaa-aikansa viettävien ihmisten elämänlaatua”, sanoo Suur-Savon Sähkön tietoliikennepäällikkö Jari Juvonen. Tehtävä yhtiössä innosti Juvosen palaamaan eläkkeeltä työelämään.

Jari Juvonen ehti jo jäädä 52-vuotiaana vanhuuseläkkeelle edellisestä työstään, kun headhunter soitti ja ehdotti hänelle tehtävää Suur-Savon Sähkön tietoliikennepäällikkönä. Yhtiön arvomaailmaa ja tavoitteet vakuuttivat Juvosen.

“Minulle on iso juttu, että Suur-Savon Sähkö haluaa ylläpitää ja lisätä Järvi-Suomen alueen elinvoimaa, ja tarjota hyviä palveluita täällä oleville ihmisille ja yrityksille. Kun headhunter vielä mainitsi, että konsernissa halutaan tehdä aivan uusia asioita, olin myyty. Muutos ja uuden tekeminen on aina ollut asia, joka saa minut syttymään”, Juvonen kertoo.

Yhdessä tekeminen hyödyttää kaikkia

Juvonen aloitti yhtiössä tietoliikennepäällikkönä helmikuussa 2022. Hänellä on työhön paljon annettavaa, sillä ennen tätä tehtävää hän työskenteli lähes 30 vuoden ajan tietoliikennetoiminnan ympärillä olevissa erilaisissa tehtävissä valtionhallinnossa.

Nykyisessä tehtävässään Juvonen rakentaa ja kehittää Järvi-Suomen Valokuidun valokuituverkkoa ja liiketoimintaa, muun muassa solmii valokuidun rakentamiseen liittyviä sopimuksia ja pitää yhteyttä yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin.

“Työn imu on aivan valtava. Tykkään työstä, jossa saa samalla kehittää sekä omaa organisaatiota että myös kumppaneiden toimintaa. Teemme esimerkiksi valokuituverkon rakentamiseen liittyvää kehitystyötä ja haluamme kouluttaa yhteistyökumppaneitamme valokuiturakentamisessa. Yhdessä tekeminen on se juttu, jolla luodaan arvoa koko alueen yhteisölle.”

Juvosta innostavat myös konkreettiset pohdinnat alueen elinvoiman hyväksi.

“Näen tärkeänä sen, että keskustelemme alueen kuntien kanssa, miten tietoliikenteellä voisi parantaa alueen elinvoimaa ja täällä asuvien elämänlaatua.”

Suora vaikutus elämänlaatuun

Työn sisällöllä on Juvoselle iso merkitys. Hän kokee tekevänsä hyvin merkityksellistä työtä.

“Tietoliikenneverkon palveluita on aiemmin ollut huonosti saatavilla haja-asutusalueilla ja kuntataajamissa. Parantamalla niitä vaikutamme suoraan ihmisten elämänlaatuun. Sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy koko ajan, muun muassa hyvinvointipalveluita tehdään enenevässä määrin etänä. Turvallinen ja toimiva tietoliikenneyhteys voi auttaa esimerkiksi alueen ikäihmisiä asumaan pidempään kotonaan.”

“Kun parannamme myös seudulla olevien runsaslukuisten kesäpaikkojen ja kakkosasuntojen tietoliikennepalveluita, ihmiset saattavat viihtyä alueella vähän pidempään, ja pystymme pitämään seutukuntamme asuttuna.”

Työtä tulevien sukupolvien hyväksi

Juvosen mukaan paluu eläkkeeltä työelämään on kannattanut ehdottomasti.

“Harvoin avautuu tällaista mahdollisuutta, jossa pääsee toimimaan suoraan yksityisten asiakkaiden, yritysten ja kuntien kanssa. Tietoliikenteellä on iso merkitys kaikkien toiminnoissa. Pidän arvokkaana myös sitä, että olen voinut haastaa itseäni ja oppia uutta.”

Tulevaisuudessa on luvassa kiireisiä ja työntäyteisiä vuosia. Juvonen odottaa niitä innolla.

“Paikkaamme aukkoja, joita tietoliikenteen näkökulmasta alueelle on jäänyt, ja rakennamme viihde-, hyvinvointi- ja palvelukanavaa koko yhteisölle, joka asuu tällä alueella. Nuoret sukupolvet tulevat saamaan verkoista suurimman hyödyn, sillä ne avaavat uskomattomia uusia mahdollisuuksia muun muassa opiskeluun ja muuhun tekemiseen. Emme osaa vielä edes kuvitella, mitä kaikkea verkkojen avulla voidaan saavuttaa.”

Jari Juvonen

Samankaltaisia uutisia

10.05.2024

Kangasniemen valokuituhankkeen kaivuutyöt käynnistyvät

Järvi-Suomen Valokuitu aloittaa valokuituverkon rakennustyöt Kangasniemellä keskiviikkona 15. toukokuuta.  Kangasniemen valokuituverkon kaivuutyöt aloitetaan Lapaskankaan alueella. Tietoliikenneverkon rakennus alkaa Lapastien, Kortekujan, Kanervakujan ja Kaislakujan ympäristössä ja […]
06.05.2024

Älä anna kaivinkoneen mennä ohi - tilaa valokuituliittymä nyt 

Järvi-Suomen Valokuitu tuo valokuidun alueille rakentamispäätösten mukaisesti. Asukkaat ja yritykset päättävät, miten laaja verkosta tulee.   Järvi-Suomen Valokuitu aloittaa tänä keväänä 2024 valokuituverkon rakentamisen keskustaajamissa Mäntyharjulla, […]
15.04.2024

Järvi-Suomen Valokuitu aloittaa verkon rakennustyöt Lievestuoreella

Järvi-Suomen Valokuitu aloittaa valokuituverkon rakennustyöt Lievestuoreen taajamassa maanantaina 22. huhtikuuta. Lievestuoreen valokuituverkon kaivuutyöt alkavat Männiköntien ja Petäjätien ympäristössä ja ensimmäisten valokuituliittymien odotetaan olevan käyttövalmiita syksyyn […]