“Työn imu on valtava” – tietoliikennepäällikkö Jari Juvonen tekee merkityksellistä työtä

“Parempien tietoliikenneyhteyksien avulla pystymme parantamaan Järvi-Suomessa asuvien ja täällä vapaa-aikansa viettävien ihmisten elämänlaatua”, sanoo Suur-Savon Sähkön tietoliikennepäällikkö Jari Juvonen. Tehtävä yhtiössä innosti Juvosen palaamaan eläkkeeltä työelämään.

Jari Juvonen ehti jo jäädä 52-vuotiaana vanhuuseläkkeelle edellisestä työstään, kun headhunter soitti ja ehdotti hänelle tehtävää Suur-Savon Sähkön tietoliikennepäällikkönä. Yhtiön arvomaailmaa ja tavoitteet vakuuttivat Juvosen.

“Minulle on iso juttu, että Suur-Savon Sähkö haluaa ylläpitää ja lisätä Järvi-Suomen alueen elinvoimaa, ja tarjota hyviä palveluita täällä oleville ihmisille ja yrityksille. Kun headhunter vielä mainitsi, että konsernissa halutaan tehdä aivan uusia asioita, olin myyty. Muutos ja uuden tekeminen on aina ollut asia, joka saa minut syttymään”, Juvonen kertoo.

Yhdessä tekeminen hyödyttää kaikkia

Juvonen aloitti yhtiössä tietoliikennepäällikkönä helmikuussa 2022. Hänellä on työhön paljon annettavaa, sillä ennen tätä tehtävää hän työskenteli lähes 30 vuoden ajan tietoliikennetoiminnan ympärillä olevissa erilaisissa tehtävissä valtionhallinnossa.

Nykyisessä tehtävässään Juvonen rakentaa ja kehittää Järvi-Suomen Valokuidun valokuituverkkoa ja liiketoimintaa, muun muassa solmii valokuidun rakentamiseen liittyviä sopimuksia ja pitää yhteyttä yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin.

“Työn imu on aivan valtava. Tykkään työstä, jossa saa samalla kehittää sekä omaa organisaatiota että myös kumppaneiden toimintaa. Teemme esimerkiksi valokuituverkon rakentamiseen liittyvää kehitystyötä ja haluamme kouluttaa yhteistyökumppaneitamme valokuiturakentamisessa. Yhdessä tekeminen on se juttu, jolla luodaan arvoa koko alueen yhteisölle.”

Juvosta innostavat myös konkreettiset pohdinnat alueen elinvoiman hyväksi.

“Näen tärkeänä sen, että keskustelemme alueen kuntien kanssa, miten tietoliikenteellä voisi parantaa alueen elinvoimaa ja täällä asuvien elämänlaatua.”

Suora vaikutus elämänlaatuun

Työn sisällöllä on Juvoselle iso merkitys. Hän kokee tekevänsä hyvin merkityksellistä työtä.

“Tietoliikenneverkon palveluita on aiemmin ollut huonosti saatavilla haja-asutusalueilla ja kuntataajamissa. Parantamalla niitä vaikutamme suoraan ihmisten elämänlaatuun. Sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy koko ajan, muun muassa hyvinvointipalveluita tehdään enenevässä määrin etänä. Turvallinen ja toimiva tietoliikenneyhteys voi auttaa esimerkiksi alueen ikäihmisiä asumaan pidempään kotonaan.”

“Kun parannamme myös seudulla olevien runsaslukuisten kesäpaikkojen ja kakkosasuntojen tietoliikennepalveluita, ihmiset saattavat viihtyä alueella vähän pidempään, ja pystymme pitämään seutukuntamme asuttuna.”

Työtä tulevien sukupolvien hyväksi

Juvosen mukaan paluu eläkkeeltä työelämään on kannattanut ehdottomasti.

“Harvoin avautuu tällaista mahdollisuutta, jossa pääsee toimimaan suoraan yksityisten asiakkaiden, yritysten ja kuntien kanssa. Tietoliikenteellä on iso merkitys kaikkien toiminnoissa. Pidän arvokkaana myös sitä, että olen voinut haastaa itseäni ja oppia uutta.”

Tulevaisuudessa on luvassa kiireisiä ja työntäyteisiä vuosia. Juvonen odottaa niitä innolla.

“Paikkaamme aukkoja, joita tietoliikenteen näkökulmasta alueelle on jäänyt, ja rakennamme viihde-, hyvinvointi- ja palvelukanavaa koko yhteisölle, joka asuu tällä alueella. Nuoret sukupolvet tulevat saamaan verkoista suurimman hyödyn, sillä ne avaavat uskomattomia uusia mahdollisuuksia muun muassa opiskeluun ja muuhun tekemiseen. Emme osaa vielä edes kuvitella, mitä kaikkea verkkojen avulla voidaan saavuttaa.”

Jari Juvonen

Samankaltaisia uutisia

07.12.2023

Järvi-Suomen Valokuitu tuo nopeat laajakaistayhteydet saataville Mäntyharjun taajamaan

Valokuituverkon rakennustyöt alkavat keväällä 2024 Järvi-Suomen Valokuitu Oy on 2023 perustettu Suur-Savon Sähkö -konsernin tytäryhtiö, joka täydentää Järvi-Suomen alueella olemassa olevaa vahvojen laajakaistayhteyksien tarjontaa. Keväällä 2024 yhtiö aloittaa valokuituverkon rakennustyöt Mäntyharjun keskustaajamassa. ”Meillä on jo alueella vahva ja kattava runkoverkko, ja nyt aloitettavissa maanrakennustöissä se on tarkoitus ottaa mäntyharjulaisten käyttöön tuomalla valokuitusaatavuudet kiinteistöille asti. Tarjoamme […]
05.12.2023

Oletko tehnyt ehdollisen valokuitutilauksen?

Valokuituliittymiä on markkinoitu omakotitaloasukkaille jo useamman vuoden ajan. Usein valokuitua tarjoava yritys ei lähde rakentamaan liittymiä asuinalueille ilman, että kyseiseltä alueelta on saatu etukäteen riittävä määrä ennakkotilauksia. Valokuituliittymän ennakkotilauksia kerätään ehdollisilla sopimuksilla. Valokuituliittymätarjoajien erilaiset sopimusehdot ovat poikineet kuluttaja-asiamiehelle runsaasti yhteydenottoja. Ehdollisissa valokuituliittymän tilaussopimuksissa kuluttaja on usein sopimussakon uhalla sidottu odottamaan valokuidun rakentamispäätöstä. Tämän vuoksi Kilpailu- […]
13.11.2023

Järvi-Suomen Valokuitu rekrytoi: Tuotepäällikkö

Jos asiakasorientoitunut kehitystyö ja projektien hallinta ovat vahvuuksiasi ja ymmärrät alan tekniikkaa, uusi askel urallasi on tässä! Sinulla on kokemusta telecom-alan tuote- ja projektinhallinnan tehtävistä liittyen valokuituverkon rakentamisvaiheen hallinnasta sekä palveluportfolion kehittämisestä. Sinulta löytyy näyttöjä tuloksellisesta toiminnasta ja vahvaa osaamista mm. koko toimitusketjun suunnittelusta, toteutuksen hallinnasta sekä kumppanuusverkoston johtamisesta. Sinulla on kyky hahmottaa kokonaisuuksia, palastella […]