Järvi-Suomen Valokuitu tuo nopeat laajakaistayhteydet Lievestuoreelle

Valokuituverkon rakennustyöt saavat uutta vauhtia keväällä 2024.

Järvi-Suomen Valokuitu Oy on 2023 perustettu Suur-Savon Sähkö -konsernin tytäryhtiö, joka täydentää Järvi-Suomen alueella olemassa olevaa vahvojen laajakaistayhteyksien tarjontaa. Valokuitua on Lievestuoreen taajaman ulkopuolelle rakennettu jo sähköverkon saneerauksen yhteydessä, ja keväällä 2024 yhtiö aloittaa valokuituverkon rakennustyöt Lievestuoreen keskustan alueella. Kokonaisuudessaan valokuituhanke tulee kattamaan koko Lievestuoreen keskustaajaman, ja valokuituverkon on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä.

”Meillä on alueella jo aikaisemmin rakennettua runkoverkkoa, ja uutta valokuitua on tuotu alueelle lisää viime vuonna sähköverkon saneerauksen yhteydessä. Nyt tulevana keväänä ulotamme rakennusalueemme myös Lievestuoreen keskustaajamaan. Tarjoamme valokuituliittymiä, nopeita laajakaistayhteyksiä ja kaapelitelevisiopalvelut kaikkiin valokuituhankkeemme alueen kiinteistöihin; omakotitaloasujille, taloyhtiöille ja yrityksille”, Järvi-Suomen Valokuidun operatiivinen johtaja Kari Järvinen kertoo.

Valokuitu takaa alueellisen elinvoiman

Kovaa vauhtia digitalisoituvassa yhteiskunnassa nopeat ja luotettavat tietoliikenneyhteydet ovat avainasemassa alueellisen elinvoiman varmistajina. Valokuitu hyödyttää sekä asukkaita että yritystoimintaa.

”On tärkeää, että meille Laukaan kaikkiin taajamiin saadaan nopeat ja varmat tietoliikenneyhteydet. Myös monet julkiset palvelut toimivat verkossa”, muistuttaa kunnanjohtaja Linda Leinonen.

”Tietoliikenneyhteyksien heikkous puhuttaa usein syrjemmällä toimivia yrittäjiä. Hyvät tietoliikenneyhteydet ovat edellytys sille, että työnteko ja yrittäminen sujuu kaikkialla, paikasta riippumatta”, sanoo Laukaan kehitysyhtiön toimitusjohtaja Sanna Jylänki.

”Ilman hyviä yhteyksiä Järvi-Suomi putoaa kehityksen kelkasta. Valokuitu on alueen yrityksille, asukkaille ja vapaa-ajanasukkaille merkittävä mahdollisuus ja edellytys
alueen kehittymiselle ”, Kari Järvinen toteaa.

Ensimmäiset liittymät käytössä syksyllä

Lievestuoreen alueen valokuituhankkeen kokonaisinvestoinnin suuruus on noin 750 000 euroa. ”Tämä on puhtaasti Järvi-Suomen Valokuitu Oy:n oma hanke. Investoinnissa ole mukana yhteiskunnan tukea tai muuta julkisista varoista myönnettävää hankerahaa”, Kari Järvinen kertoo. Lievestuoreen keskustaajaman valokuituverkon rakennustyöt alkavat keväällä ja jatkuvat syksyyn, kaivuukauden loppuun asti. Ensimmäiset valokuituliittymät keskustaajaman alueella tulevat suunnitelmien mukaan käyttöön syys-lokakuussa.

Tämänhetkisen suunnitelman mukaan kaivuutyöt alkavat Pursitien ympäristöstä, ja samalle alueelle valmistuvat myös ensimmäiset käyttövalmiit valokuituliittymät.

”Rakentaminen etenee kysyntäperusteisesti – jos jollekin alueelle tai kadulle ei tule lainkaan tilauksia niin ei kaivinkoneitakaan sinne välttämättä lähetetä. Rakentamispäätös on kuitenkin tehty koko hankealueen osalta ja kaikki suunnitellulle hankealueelle tilattavat liittymät myös toimitetaan”, Järvinen lupaa.

Valokuituliittymien myynti alueelle on jo käynnistynyt. ”Oman kiinteistön valokuitusaatavuuden voi jo nyt käydä tarkistamassa meidän verkkosivuiltamme ja siellä onnistuu näppärästi myös oman liittymätilauksen tekeminen. Vain tilaamalla liittymän voi varmistaa, ettei kaivinkone mene oman kotikadun ohi”, Kari Järvinen muistuttaa.

Lue lisää:
Lievestuoreen valokuituhankkeen verkkosivu

Samankaltaisia uutisia

09.02.2024

Järvi-Suomen Valokuitu tuo valokuituyhteydet Virtasalmelle

Verkon rakennustyöt alkavat keväällä Järvi-Suomen Valokuitu Oy tuo nopeat tietoliikenneyhteydet mahdollistavan valokuituverkon Virtasalmelle. Verkon rakennusalue kattaa Virtasalmen keskustaajaman ja jatkuu siitä Väisälänkyläntietä länteen. ”Osana paikallista Suur-Savon Sähkö -konsernia toimivalla Järvi-Suomen Valokuidulla on tärkeä tehtävä huolehtia siitä, ettei Järvi-Suomi putoa tietoliikenteen kehityksestä. Virtasalmen valokuituhankkeella tuomme alueen asukkaille ja yrityksille nykyaikaiset tietoliikenneyhteydet ja niiden kautta mahdollisuuden pysyä […]
30.01.2024

Järvi-Suomen Valokuitu rakentaa Kangasniemen keskustaajamaan valokuituverkon

Kaksivuotinen rakennushanke alkaa keväällä. Järvi-Suomen Valokuitu Oy aloittaa tulevana keväänä kaksivuotisen rakennushankkeen, jonka tarkoituksena on tuoda nopeat tietoliikenneyhteydet mahdollistava valokuituverkko koko Kangasniemen keskustaajamaan. ”Valokuidulla toteutetut tietoliikenneyhteydet ovat tätä päivää, ja haluamme omalta osaltamme olla varmistamassa, että Kangasniemen asukkaat ja yritykset pysyvät niiltä osin kehityksen syrjässä kiinni. Tarjoamme valokuituliittymiä, nopeita laajakaistayhteyksiä ja kaapelitelevisiopalvelut kaikkiin valokuituhankkeemme alueen […]
29.01.2024

Järvi-Suomen Valokuitu rakentaa Hankasalmen taajaman ja Hankasalmen aseman alueet kattavan valokuituverkon

Valokuituhankkeen rakennustyöt käynnistyvät keväällä. Järvi-Suomen Valokuitu aloittaa tulevana keväänä valokuituhankkeen, jonka tarkoituksena on tuoda nopeat tietoliikenneyhteydet mahdollistava valokuituverkko Hankasalmen aseman alueelle ja keskustaajamaan. ”Valokuitu on nopeiden tietoliikenneyhteyksien edellytys. Nyt rakennettava valokuituverkko mahdollistaa alueelle nykyaikaiset laajakaistapalvelut ja varmistaa sen, että myös Hankasalmi on mukana digitalisoituvan maailman menossa. Tarjoamme valokuituliittymiä, nopeita laajakaistayhteyksiä ja kaapelitelevisiopalvelut kaikkiin hankealueidemme kiinteistöihin; […]

Järvi-Suomen Valokuitu tuo nopeat laajakaistayhteydet saataville Mäntyharjun taajamaan

Valokuituverkon rakennustyöt alkavat keväällä 2024

Järvi-Suomen Valokuitu Oy on 2023 perustettu Suur-Savon Sähkö -konsernin tytäryhtiö, joka täydentää Järvi-Suomen alueella olemassa olevaa vahvojen laajakaistayhteyksien tarjontaa. Keväällä 2024 yhtiö aloittaa valokuituverkon rakennustyöt Mäntyharjun keskustaajamassa.

”Meillä on jo alueella vahva ja kattava runkoverkko, ja nyt aloitettavissa maanrakennustöissä se on tarkoitus ottaa mäntyharjulaisten käyttöön tuomalla valokuitusaatavuudet kiinteistöille asti. Tarjoamme valokuituliittymiä, nopeita laajakaistayhteyksiä ja kaapelitelevisiopalvelut kaikkiin keskustaajaman alueen kiinteistöihin; omakotitaloasujille, taloyhtiöille ja yrityksille”, Järvi-Suomen Valokuidun operatiivinen johtaja Kari Järvinen kertoo.

Valokuitu takaa alueellisen elinvoiman

Kovaa vauhtia digitalisoituvassa yhteiskunnassa nopeat ja luotettavat tietoliikenneyhteydet ovat avainasemassa alueellisen elinvoiman varmistajina.

”Arvostamme Järvi-Suomen Valokuidun toiminnassa sitä, että he ovat jo tehneet rakentamispäätöksen keskustaajamamme osalta. Nyt ei enää haeskella aiesopimuksia vaan kaikki halukkaat pääsevät valokuidun piiriin. Valokuitu on nykyään usealle yritykselle toiminnan elinehto. Lisäksi se mahdollistaa meillä Mäntyharjussa jo paljon puhuttua monipaikkaisuutta sekä joustavampaa työelämää. Pidämme Järvi-Suomen Valokuidun sitoutumista alueemme elinvoiman kehittämiseen arvokkaana ja uskomme yhteistyömme hyödyttävän kaikkia. Mäntyharjun kunta tulee tukemaan Järvi-Suomen Valokuitua hankkeen ja rakennusprojektien aikataulun edistymisen viestinnässä”, kertoo Mäntyharjun Kunnan elinvoimakehittäjä Katja Kalenius.

”Meille Järvi-Suomen Valokuidussa oman alueemme elinvoiman vahvistaminen on arvovalinta, ja haluamme osaltamme olla aktiivisesti mukana luomassa asumisen ja yrittämisen edellytyksiä”, Kari Järvinen toteaa.

Kahden vuoden rakennusprojekti

Valokuituhankkeen kokonaisinvestoinnin suuruus on 1,4 miljoonaa euroa. ”Tämä on puhtaasti Järvi-Suomen Valokuitu Oy:n oma hanke, eikä investoinnissa ole mukana hankerahaa tai muuta yhteiskunnan tukea”, Kari Järvinen kertoo. Mäntyharjun keskustaajamassa valokuituverkon rakennustyöt jaksotetaan kahdelle vuodelle. Ensimmäiset valokuituliittymät tulevat suunnitelmien mukaan käyttöön syksyllä 2024. Kokonaisuudessaan verkon on suunniteltu valmistuvan vuoden 2025 loppuun mennessä.

Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan ensimmäisenä olisi valmistumassa Mäntyharjuntien pohjoispuolinen Laidunmaan alue.

”Suunnitelma voi vielä elää jonkin verran esimerkiksi asiakaskysynnän mukaan. Rakentaminen etenee kysyntäperusteisesti – jos jollekin alueelle tai kadulle ei tule lainkaan tilauksia niin ei kaivinkoneitakaan sinne välttämättä lähetetä. Rakentamispäätös on kuitenkin tehty koko keskustaajaman osalta ja kaikki suunnitellulle hankealueelle tilattavat liittymät myös toimitetaan”, Järvinen lupaa.

Valokuituliittymien myynti alueelle on jo käynnistynyt. ”Pyrimme parhaamme mukaan pitämään alueen asukkaat ja yritykset ajan tasalla hankkeen etenemisestä ja rakentamisaikataulusta. Oman kiinteistön valokuitusaatavuuden voi jo nyt käydä tarkistamassa meidän verkkosivuiltamme ja siellä onnistuu näppärästi myös oman liittymätilauksen tekeminen. Vain tilaamalla liittymän voi varmistaa, ettei kaivinkone mene oman kotikadun ohi”, Kari Järvinen muistuttaa.

Lue lisää:
Mäntyharjun valokuituhankkeen verkkosivut

Lisätietoja:
Kari Järvinen Operatiivinen johtaja, Järvi-Suomen Valokuitu Oy
040 850 4187, kari.jarvinen@jsvoy.fi

Järvi-Suomen Valokuitu Oy on 2023 perustettu, paikallisesti omistetun Suur-Savon Sähkö -konsernin tytäryhtiö, joka täydentää Järvi-Suomen alueella olemassa olevaa vahvojen laajakaistayhteyksien tarjontaa.

Järvi-Suomen Valokuitu Oy toteuttaa konsernin perustehtävää: toimitamme luotettavasti palveluita asumisen, yritystoiminnan ja vapaa-ajan tarpeisiin Järvi-Suomen alueella. Visionamme on elinvoimainen Järvi-Suomen alue, jonka kehittämisessä olemme aktiivinen tekijä. Toimintamme perustuu kumppanuuksiin, joiden kanssa kehitämme Järvi-Suomesta entistä parempaa paikkaa elää ja asua. Olemme paikallinen, vastuullinen ja uudistuva.

Samankaltaisia uutisia

09.02.2024

Järvi-Suomen Valokuitu tuo valokuituyhteydet Virtasalmelle

Verkon rakennustyöt alkavat keväällä Järvi-Suomen Valokuitu Oy tuo nopeat tietoliikenneyhteydet mahdollistavan valokuituverkon Virtasalmelle. Verkon rakennusalue kattaa Virtasalmen keskustaajaman ja jatkuu siitä Väisälänkyläntietä länteen. ”Osana paikallista Suur-Savon Sähkö -konsernia toimivalla Järvi-Suomen Valokuidulla on tärkeä tehtävä huolehtia siitä, ettei Järvi-Suomi putoa tietoliikenteen kehityksestä. Virtasalmen valokuituhankkeella tuomme alueen asukkaille ja yrityksille nykyaikaiset tietoliikenneyhteydet ja niiden kautta mahdollisuuden pysyä […]
30.01.2024

Järvi-Suomen Valokuitu rakentaa Kangasniemen keskustaajamaan valokuituverkon

Kaksivuotinen rakennushanke alkaa keväällä. Järvi-Suomen Valokuitu Oy aloittaa tulevana keväänä kaksivuotisen rakennushankkeen, jonka tarkoituksena on tuoda nopeat tietoliikenneyhteydet mahdollistava valokuituverkko koko Kangasniemen keskustaajamaan. ”Valokuidulla toteutetut tietoliikenneyhteydet ovat tätä päivää, ja haluamme omalta osaltamme olla varmistamassa, että Kangasniemen asukkaat ja yritykset pysyvät niiltä osin kehityksen syrjässä kiinni. Tarjoamme valokuituliittymiä, nopeita laajakaistayhteyksiä ja kaapelitelevisiopalvelut kaikkiin valokuituhankkeemme alueen […]
29.01.2024

Järvi-Suomen Valokuitu rakentaa Hankasalmen taajaman ja Hankasalmen aseman alueet kattavan valokuituverkon

Valokuituhankkeen rakennustyöt käynnistyvät keväällä. Järvi-Suomen Valokuitu aloittaa tulevana keväänä valokuituhankkeen, jonka tarkoituksena on tuoda nopeat tietoliikenneyhteydet mahdollistava valokuituverkko Hankasalmen aseman alueelle ja keskustaajamaan. ”Valokuitu on nopeiden tietoliikenneyhteyksien edellytys. Nyt rakennettava valokuituverkko mahdollistaa alueelle nykyaikaiset laajakaistapalvelut ja varmistaa sen, että myös Hankasalmi on mukana digitalisoituvan maailman menossa. Tarjoamme valokuituliittymiä, nopeita laajakaistayhteyksiä ja kaapelitelevisiopalvelut kaikkiin hankealueidemme kiinteistöihin; […]