Järvi-Suomen Valokuitu käynnistää valokuituliittymien rakentamisen ja myymisen – ensimmäiset kohteet Joutsassa, Juvalla ja Mikkelissä

Nyt julkaistuille alueille valokuituliittymät ja internetpalvelut toimitetaan kesän 2023 aikana.

Suur-Savon Sähkö -konserniin kuuluva Järvi-Suomen Valokuitu Oy aloittaa valokuituliittymien rakentamisen ja myymisen. Yhtiö on alkuvuoden valmistellut useita alueita, joille valokuituliittymien rakentaminen voidaan aloittaa lumien sulaessa keväällä 2023.

Valokuituliittymät rakennetaan hyödyntämällä sähköverkkojen rakentamisen yhteiskaivuun mahdollisuudet säävarmemman sähköverkon investointien edetessä. Liittymien rakentamisessa hyödynnetään myös valmista valokuituverkkoa, joka on rakennettu aiemmin sähköverkon saneerauskohteiden yhteydessä.

”Kykymme toimittaa valokuituliittymiä Järvi-Suomen alueella laajasti vahvistuu koko ajan, vaikka emme pystykään heti toimittamaan liittymiä kaikille. Julkaisemme toimitusalueet sitä mukaa kun alueiden toteutettavuus varmistuu. Me myös toimitamme liittymät niille alueille, joille käynnistämme myynnin. Asiakkaiden ei tarvitse olla epävarmuudessa, toteutuuko markkinoitu laajakaistayhteys vai ei. Sen minkä lupaamme, toteutuu”, Järvi-Suomen Valokuitu Oy:n toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen toteaa.

Valokuituverkon suunnittelun ja toteutuksen ensimmäisiä alueita ovat Joutsan keskustaajaman Karimäen alue, Juvalla Pieksämäen tien varrella Vehmaan risteyksen ja Saarikon välisellä alueella, sekä Mikkelin Ristiinan Löydön alue. Näille alueille Järvi-Suomen Valokuitu myy jo valokuituliittymiä ja nettipalveluita.

Joutsan Karimäen alueelle toteutettiin jo vuonna 2019 sähköverkon saneerauksen yhteydessä valokuituverkko, jonka viimeistely asiakkaille tarjottaviksi yhteyksiksi jäi kesken.

”Joutsan taajamassa on hyvä laajakaistayhteyksien tarjonta jo entuudestaan. Järvi-Suomen Valokuitu Oy:n perustamisen myötä myös Karimäen alueen olemassa oleva valokuituverkko saadaan palvelemaan asiakkaita luontevalla tavalla ja vain vähäisin lisäinvestoinnein. Tarjontamme täydentää mukavasti olemassa olevaa valokuitutarjontaa alueella”, Tykkyläinen toteaa.

Ristiinan Löydön alue sekä Vehmaan-Saarikon välinen alue toteutuvat sähköverkon sekä valokuituverkon yhteisrakentamisella.

Nyt julkaistuilla alueilla valokuituliittymät ja internetpalvelut toimitetaan kesän 2023 aikana. Lähiviikkojen ja kuukausien aikana tulee varmistumaan useita alueita lisää.

”Tulemme saamaan kesän 2023 ja 2024 aikana valmiudet toimittaa valokuituliittymät useisiin tuhansiin kiinteistöihin”, Tykkyläinen ennakoi.

Järvi-Suomen Valokuitu Oy tarjoaa asiakkailleen toiminnan käynnistyessä valokuituliittymän arvonlisäverollisena hintaan 799 €. Mikäli kiinteistö sijaitsee etäällä valokuituverkon yhteyspisteestä, hinnoittelu lasketaan erikseen. Liittymän hinta sisältää asiakkaalle toimitettavan päätelaitteen sekä liittymän avaukseen liittyvät kustannukset. Myytävien internetpalveluiden nopeudet ovat 200 MB/s, 500 MB/s sekä 1 000 MB/s.

Lisätietoja:
Markus Tykkyläinen, toimitusjohtaja, puh. 050 596 5482
Jari Juvonen, tietoliikennepäällikkö, puh. 010 210 4316

Järvi-Suomen Valokuitu Oy on Suur-Savon Sähkö -konsernin tytäryhtiö, joka täydentää Järvi-Suomen alueella olemassa olevaa vahvojen laajakaistayhteyksien tarjontaa. Elinvoimaisen Järvi-Suomen edellytyksenä on alueella olevien yritysten, etätyöntekijöiden, julkisen sektorin sekä vakituisten asujien elämisen edellytysten tukeminen tietoliikenneyhteyksiä vahvistaen. Yhtiön motto onkin “Rakennetaan yhdessä toivottu tulevaisuus”. www.jsvoy.fi

Lataa tiedote tästä

Samankaltaisia uutisia

15.04.2024

Järvi-Suomen Valokuitu aloittaa verkon rakennustyöt Lievestuoreella

Järvi-Suomen Valokuitu aloittaa valokuituverkon rakennustyöt Lievestuoreen taajamassa maanantaina 22. huhtikuuta. Lievestuoreen valokuituverkon kaivuutyöt alkavat Männiköntien ja Petäjätien ympäristössä ja ensimmäisten valokuituliittymien odotetaan olevan käyttövalmiita syksyyn mennessä. Järvi-Suomen Valokuitu investoi Lievestuoreen alueen tietoliikenneyhteyksien parantamiseen n. 750 000 euroa. Kyseessä on puhtaasti yhtiön oma rakennushanke, eikä siinä ole mukana yhteiskunnan tukea. Hankkeen urakoitsijana toimii Elvera Oy. Lievestuoreen […]
12.04.2024

Järvi-Suomen Valokuitu rekrytoi: Myyntipäällikkö

Olisitko sinä Topin, Henriikan ja Esan uusi työkaveri? Järvi-Suomen Valokuitu Oy etsii tuloshakuista myyntipäällikköä rakentamaan yhdessä toivottua tulevaisuutta Järvi-Suomen alueelle.  Myyntipäällikkönä tehtäviisi kuuluvat valokuituliittymien ja niiden ympärille rakentuvien lisäarvopalveluiden myynti, markkinaseuranta, osallistuminen kampanjoiden suunnitteluun sekä toteutukseen ja ennen kaikkea asiakkaiden tarpeiden kuuntelu sekä asiakkuuksien kokonaisvaltainen hallinta. Asiakaskuntamme koostuu niin kuluttaja-asiakkaista, yrityksistä kuin taloyhtiöistäkin. Toivomme, että sinulla on jo kokemusta […]
08.04.2024

Valokuituverkon rakennustyöt käynnistyvät Mäntyharjussa

Järvi-Suomen Valokuitu aloittaa valokuituverkon rakennustyöt Mäntyharjussa maanantaina 15. huhtikuuta. Nopeat tietoliikenneyhteydet mahdollistavan valokuituverkon kaivuutyöt alkavat huhtikuun puolivälissä neljän kaivinkoneyksikön voimin Teerilahdentiellä, Lahnapolulla ja Madepolulla. Sieltä verkon rakennus etenee vielä tämän vuoden aikana Laidunmaalle, Lustilaan ja Vuoriniemelle. Ensimmäiset valokuituliittymät ovat käyttövalmiita syksyllä. Järvi-Suomen Valokuitu investoi Mäntyharjun keskustaajaman tietoliikenneyhteyksien parantamiseen 1,4 miljoonaa euroa. Kyseessä on puhtaasti yhtiön […]

Järvi-Suomen Valokuitu tarjoaa valokuituliittymiä ja internetpalveluita

Järvi-Suomen alueella toimiva Suur-Savon Sähkö Oy on perustanut tytäryhtiö Järvi-Suomen Valokuitu Oy:n. Yhtiön tehtävänä on rakentaa valokuituyhteyksiä ja toimittaa asiakkailleen internetpalveluita.

Alkuvaiheessa liiketoiminta hyödyntää täysimääräisesti sähköverkkojen ja valokuituverkkojen yhteisrakentamisen mahdollisuuksia. Säävarmemman sähköverkon rakentaminen lain määräämänä tulee tapahtumaan vuoteen 2036 mennessä.

–Sähköverkon saneeraus etenee nyt vauhdilla, yli tuhannen kilometrin vuotuisella saneerausvauhdilla. Kaivinkoneet tulevat liikkumaan sähköverkon saneeraustöissä alueilla, jonne ne eivät pelkän valokuituverkon rakentamisen vuoksi enää tule palaamaan. Mikäli valokuituverkot nyt jäävät rakentamatta, toista mahdollisuutta ei tämän sukupolven aikana tule, konsernin toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen toteaa.

Yhteisrakentamisella kustannustehokkuutta

Suur-Savon Sähkö -konsernin siirto- ja jakeluverkkoyhtiö Järvi-Suomen Energia Oy sai sähköverkon maakaapeloinnin valmiiksi vuoden 2020 aikana taajamissa. Näillä alueilla yhteisrakentaminen useiden telecom-yhtiöiden kanssa oli aktiivista ja menestyksekästä. Taajamien ulkopuolisilla alueilla etäisyyksien tuoma kustannuslisä on osoittautunut suureksi haasteeksi valokuituliittymien tarjonnan laajentumisessa.

–Tiedämme ja tunnistamme valokuiturakentamisen haasteet kuntataajamien ulkopuolisilla alueilla. Ratkomme kustannushaasteita nivomalla sähkö- ja valokuituverkon rakentamisen prosessit saumattomasti yhteen, huolehtimalla kustannusrakenteemme tehokkuudesta, sekä toteuttamalla luovia teknisiä ratkaisuja, Tykkyläinen toteaa.

Tietoliikenneyhteyksien merkitys Järvi-Suomen alueen vakituisille asujille, maatalouden alkutuotannolle, yritystoiminnalle sekä julkisen sektorin palveluille tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Järvi-Suomen alue on myös Suomen aktiivisimpia vapaa-ajan asumisen, kausiasumisen, monipaikkaisuuden ja matkailun alueita.

–Tulkintamme on, että tietoliikenneyhteyksien epätasainen kehittyminen on jo nyt alueen elinvoiman pullonkaula. Koska meillä on toiminta-alueemme kattavin valokuidun runkoverkko, koemme velvollisuudeksemme ottaa tämän askeleen tilaajaverkkojen rakentamiseksi. Kehitämme lisäksi tietoliikenneyhteyksien varaan rakentuvia arjen ja vapaa-ajan elämää tukevia palveluita tulevaisuudessa, tietoliikennepäällikkö Jari Juvonen kuvailee tavoitteita.

Palveluverkosto kasvaa pikkuhiljaa verkostoinvestointien mukana

Järvi-Suomen alueella on useita Suomen Valtion laajakaistatukilain mukaisia käynnistyviä valokuidun hankealueita. Ensimmäisenä vuonna tullaan toteuttamaan 500–800 valokuituliittymää alueen asukkaille. Lähivuosina vuotuinen liittymien määrä nousee tasolle 1 500 liittymää vuosittain.

–Alueellamme on yli satatuhatta sähkönkäyttöpaikkaa. Lyhyellä aikavälillä emme kerralla pysty vastaamaan kaikkeen asiakaskysyntään, mutta pitkällä aikavälillä vuosittainen määrätietoinen työmme lisää kattavuutta. En silti kehota ketään jättämään ajankohtaisia tarjolla olevia Valtion ja alueen kuntien rahoittamia laajakaistahankkeiden mahdollistamia valokuituliittymiä ottamatta, odottaen Järvi-Suomen Valokuidun mahdollista tarjontaa alueella. Emme pysty lupaamaan liittymän toimitusta kaikkialle. Alueelle on jokainen valokuidun investoija tervetullut, ja toivomme menestystä kaikille alueen digitaalisia edellytyksiä rakentaville toimijoille sekä investoinneille, Tykkyläinen toteaa.

Järvi-Suomen Valokuitu julkaisee vuoden 2023 valokuituliittymien suunnitellut toimitusalueet maaliskuussa 2023, ja samassa yhteydessä käynnistyy liittymien myynti alueille. Yhtiölle on julkaistu verkkosivut www.jsvoy.fi . Järvi-Suomen Valokuitu Oy:n toimitusjohtajana konsernin toimitusjohtajan tehtävien ohella toimii Markus Tykkyläinen.

Järvi-Suomen Valokuidun yhteystiedot:

Markus Tykkyläinen, toimitusjohtaja (oto), 010 210 4242, etunimi.sukunimi@sssoy.fi

Jari Juvonen, tietoliikennepäällikkö, Suur-Savon Sähkö, 010 210 4316, etunimi.sukunimi@sssoy.fi

Samankaltaisia uutisia

15.04.2024

Järvi-Suomen Valokuitu aloittaa verkon rakennustyöt Lievestuoreella

Järvi-Suomen Valokuitu aloittaa valokuituverkon rakennustyöt Lievestuoreen taajamassa maanantaina 22. huhtikuuta. Lievestuoreen valokuituverkon kaivuutyöt alkavat Männiköntien ja Petäjätien ympäristössä ja ensimmäisten valokuituliittymien odotetaan olevan käyttövalmiita syksyyn mennessä. Järvi-Suomen Valokuitu investoi Lievestuoreen alueen tietoliikenneyhteyksien parantamiseen n. 750 000 euroa. Kyseessä on puhtaasti yhtiön oma rakennushanke, eikä siinä ole mukana yhteiskunnan tukea. Hankkeen urakoitsijana toimii Elvera Oy. Lievestuoreen […]
12.04.2024

Järvi-Suomen Valokuitu rekrytoi: Myyntipäällikkö

Olisitko sinä Topin, Henriikan ja Esan uusi työkaveri? Järvi-Suomen Valokuitu Oy etsii tuloshakuista myyntipäällikköä rakentamaan yhdessä toivottua tulevaisuutta Järvi-Suomen alueelle.  Myyntipäällikkönä tehtäviisi kuuluvat valokuituliittymien ja niiden ympärille rakentuvien lisäarvopalveluiden myynti, markkinaseuranta, osallistuminen kampanjoiden suunnitteluun sekä toteutukseen ja ennen kaikkea asiakkaiden tarpeiden kuuntelu sekä asiakkuuksien kokonaisvaltainen hallinta. Asiakaskuntamme koostuu niin kuluttaja-asiakkaista, yrityksistä kuin taloyhtiöistäkin. Toivomme, että sinulla on jo kokemusta […]
08.04.2024

Valokuituverkon rakennustyöt käynnistyvät Mäntyharjussa

Järvi-Suomen Valokuitu aloittaa valokuituverkon rakennustyöt Mäntyharjussa maanantaina 15. huhtikuuta. Nopeat tietoliikenneyhteydet mahdollistavan valokuituverkon kaivuutyöt alkavat huhtikuun puolivälissä neljän kaivinkoneyksikön voimin Teerilahdentiellä, Lahnapolulla ja Madepolulla. Sieltä verkon rakennus etenee vielä tämän vuoden aikana Laidunmaalle, Lustilaan ja Vuoriniemelle. Ensimmäiset valokuituliittymät ovat käyttövalmiita syksyllä. Järvi-Suomen Valokuitu investoi Mäntyharjun keskustaajaman tietoliikenneyhteyksien parantamiseen 1,4 miljoonaa euroa. Kyseessä on puhtaasti yhtiön […]