Järvi-Suomen Valokuitu tuo nopeat laajakaistayhteydet saataville Mäntyharjun taajamaan

Valokuituverkon rakennustyöt alkavat keväällä 2024

Järvi-Suomen Valokuitu Oy on 2023 perustettu Suur-Savon Sähkö -konsernin tytäryhtiö, joka täydentää Järvi-Suomen alueella olemassa olevaa vahvojen laajakaistayhteyksien tarjontaa. Keväällä 2024 yhtiö aloittaa valokuituverkon rakennustyöt Mäntyharjun keskustaajamassa.

”Meillä on jo alueella vahva ja kattava runkoverkko, ja nyt aloitettavissa maanrakennustöissä se on tarkoitus ottaa mäntyharjulaisten käyttöön tuomalla valokuitusaatavuudet kiinteistöille asti. Tarjoamme valokuituliittymiä, nopeita laajakaistayhteyksiä ja kaapelitelevisiopalvelut kaikkiin keskustaajaman alueen kiinteistöihin; omakotitaloasujille, taloyhtiöille ja yrityksille”, Järvi-Suomen Valokuidun operatiivinen johtaja Kari Järvinen kertoo.

Valokuitu takaa alueellisen elinvoiman

Kovaa vauhtia digitalisoituvassa yhteiskunnassa nopeat ja luotettavat tietoliikenneyhteydet ovat avainasemassa alueellisen elinvoiman varmistajina.

”Arvostamme Järvi-Suomen Valokuidun toiminnassa sitä, että he ovat jo tehneet rakentamispäätöksen keskustaajamamme osalta. Nyt ei enää haeskella aiesopimuksia vaan kaikki halukkaat pääsevät valokuidun piiriin. Valokuitu on nykyään usealle yritykselle toiminnan elinehto. Lisäksi se mahdollistaa meillä Mäntyharjussa jo paljon puhuttua monipaikkaisuutta sekä joustavampaa työelämää. Pidämme Järvi-Suomen Valokuidun sitoutumista alueemme elinvoiman kehittämiseen arvokkaana ja uskomme yhteistyömme hyödyttävän kaikkia. Mäntyharjun kunta tulee tukemaan Järvi-Suomen Valokuitua hankkeen ja rakennusprojektien aikataulun edistymisen viestinnässä”, kertoo Mäntyharjun Kunnan elinvoimakehittäjä Katja Kalenius.

”Meille Järvi-Suomen Valokuidussa oman alueemme elinvoiman vahvistaminen on arvovalinta, ja haluamme osaltamme olla aktiivisesti mukana luomassa asumisen ja yrittämisen edellytyksiä”, Kari Järvinen toteaa.

Kahden vuoden rakennusprojekti

Valokuituhankkeen kokonaisinvestoinnin suuruus on 1,4 miljoonaa euroa. ”Tämä on puhtaasti Järvi-Suomen Valokuitu Oy:n oma hanke, eikä investoinnissa ole mukana hankerahaa tai muuta yhteiskunnan tukea”, Kari Järvinen kertoo. Mäntyharjun keskustaajamassa valokuituverkon rakennustyöt jaksotetaan kahdelle vuodelle. Ensimmäiset valokuituliittymät tulevat suunnitelmien mukaan käyttöön syksyllä 2024. Kokonaisuudessaan verkon on suunniteltu valmistuvan vuoden 2025 loppuun mennessä.

Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan ensimmäisenä olisi valmistumassa Mäntyharjuntien pohjoispuolinen Laidunmaan alue.

”Suunnitelma voi vielä elää jonkin verran esimerkiksi asiakaskysynnän mukaan. Rakentaminen etenee kysyntäperusteisesti – jos jollekin alueelle tai kadulle ei tule lainkaan tilauksia niin ei kaivinkoneitakaan sinne välttämättä lähetetä. Rakentamispäätös on kuitenkin tehty koko keskustaajaman osalta ja kaikki suunnitellulle hankealueelle tilattavat liittymät myös toimitetaan”, Järvinen lupaa.

Valokuituliittymien myynti alueelle on jo käynnistynyt. ”Pyrimme parhaamme mukaan pitämään alueen asukkaat ja yritykset ajan tasalla hankkeen etenemisestä ja rakentamisaikataulusta. Oman kiinteistön valokuitusaatavuuden voi jo nyt käydä tarkistamassa meidän verkkosivuiltamme ja siellä onnistuu näppärästi myös oman liittymätilauksen tekeminen. Vain tilaamalla liittymän voi varmistaa, ettei kaivinkone mene oman kotikadun ohi”, Kari Järvinen muistuttaa.

Lue lisää:
Mäntyharjun valokuituhankkeen verkkosivut

Lisätietoja:
Kari Järvinen Operatiivinen johtaja, Järvi-Suomen Valokuitu Oy
040 850 4187, kari.jarvinen@jsvoy.fi

Järvi-Suomen Valokuitu Oy on 2023 perustettu, paikallisesti omistetun Suur-Savon Sähkö -konsernin tytäryhtiö, joka täydentää Järvi-Suomen alueella olemassa olevaa vahvojen laajakaistayhteyksien tarjontaa.

Järvi-Suomen Valokuitu Oy toteuttaa konsernin perustehtävää: toimitamme luotettavasti palveluita asumisen, yritystoiminnan ja vapaa-ajan tarpeisiin Järvi-Suomen alueella. Visionamme on elinvoimainen Järvi-Suomen alue, jonka kehittämisessä olemme aktiivinen tekijä. Toimintamme perustuu kumppanuuksiin, joiden kanssa kehitämme Järvi-Suomesta entistä parempaa paikkaa elää ja asua. Olemme paikallinen, vastuullinen ja uudistuva.

Samankaltaisia uutisia

05.12.2023

Oletko tehnyt ehdollisen valokuitutilauksen?

Valokuituliittymiä on markkinoitu omakotitaloasukkaille jo useamman vuoden ajan. Usein valokuitua tarjoava yritys ei lähde rakentamaan liittymiä asuinalueille ilman, että kyseiseltä alueelta on saatu etukäteen riittävä määrä ennakkotilauksia. Valokuituliittymän ennakkotilauksia kerätään ehdollisilla sopimuksilla. Valokuituliittymätarjoajien erilaiset sopimusehdot ovat poikineet kuluttaja-asiamiehelle runsaasti yhteydenottoja. Ehdollisissa valokuituliittymän tilaussopimuksissa kuluttaja on usein sopimussakon uhalla sidottu odottamaan valokuidun rakentamispäätöstä. Tämän vuoksi Kilpailu- […]
13.11.2023

Järvi-Suomen Valokuitu rekrytoi: Tuotepäällikkö

Jos asiakasorientoitunut kehitystyö ja projektien hallinta ovat vahvuuksiasi ja ymmärrät alan tekniikkaa, uusi askel urallasi on tässä! Sinulla on kokemusta telecom-alan tuote- ja projektinhallinnan tehtävistä liittyen valokuituverkon rakentamisvaiheen hallinnasta sekä palveluportfolion kehittämisestä. Sinulta löytyy näyttöjä tuloksellisesta toiminnasta ja vahvaa osaamista mm. koko toimitusketjun suunnittelusta, toteutuksen hallinnasta sekä kumppanuusverkoston johtamisesta. Sinulla on kyky hahmottaa kokonaisuuksia, palastella […]
05.09.2023

Topi Piilonen aloittaa Järvi-Suomen Valokuitu Oy:n myyntipäällikkönä

Järvi-Suomen Valokuitu Oy vahvistaa myyntiään. Yhtiön myyntipäällikkönä aloittaa 1.10.2023 lähtien Topi Piilonen. Piilosella on vahva ja pitkäaikainen kokemus tietoteknisten palveluiden myynnistä sekä asiakaskunnasta Järvi-Suomen Valokuidun toimialueella. ”Topi tuo osaamisellaan ja kokemuksellaan erittäin vahvan panoksen valokuituverkkojen varaan rakentuvan telecom-liiketoimintamme kehittämiseen ja kasvattamiseen”, summaa Järvi-Suomen Valokuidun operatiivinen johtaja Kari Järvinen. Piilosella on pitkä kokemus niin palvelumyynnistä kuin […]

Oletko tehnyt ehdollisen valokuitutilauksen?

Valokuituliittymiä on markkinoitu omakotitaloasukkaille jo useamman vuoden ajan. Usein valokuitua tarjoava yritys ei lähde rakentamaan liittymiä asuinalueille ilman, että kyseiseltä alueelta on saatu etukäteen riittävä määrä ennakkotilauksia. Valokuituliittymän ennakkotilauksia kerätään ehdollisilla sopimuksilla.

Valokuituliittymätarjoajien erilaiset sopimusehdot ovat poikineet kuluttaja-asiamiehelle runsaasti yhteydenottoja. Ehdollisissa valokuituliittymän tilaussopimuksissa kuluttaja on usein sopimussakon uhalla sidottu odottamaan valokuidun rakentamispäätöstä. Tämän vuoksi Kilpailu- ja kuluttajavirasto on tehnyt valokuitutoimijoille ohjeistuksen kuluttajansuojan vaatimuksista valokuituliittymien sopimusehdoissa ja markkinoinnissa.

Ehdollinen valokuitusopimus ja rakentamispäätös

Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeen mukaan ehdollisessa valokuituliittymäsopimuksessa on oltava yksiselitteisesti tieto rakentamispäätöksen viimeisestä mahdollisesta ajankohdasta. Sopimuksessa tulee myös olla tieto, millä perusteella rakentamispäätös tehdään. Rakentamispäätös on tehtävä aina ilman aiheetonta viivytystä ja lopullisen rakentamispäätöksen keinotekoinen viivyttely on kohtuuton sopimuskäytäntö. Kuluttaja-asiamies korostaakin, että kuluttajalla on oltava myös mahdollisuus purkaa ehdollinen valokuitusopimus heti, kun on tullut todennäköiseksi, ettei tilauksen vastaanottanut yritys tule rakentamaan liittymää.

Ehdollisen valokuitusopimuksen purkumaksu ennen rakentamispäätöstä

Jotkut valokuituliittymätarjoajat ovat sisällyttäneet ehdollisiin, rakentamispäätöstä odottaviin sopimuksiinsa purkumaksun, joka voi olla jopa satoja euroja. Kuluttaja-asiamiehen ohjeistus asiaan on yksiselitteinen: ennen rakentamispäätöstä kuluttajalta ei voi veloittaa muita kuin välittömästi tilauksesta aiheutuneita kuluja. Purkumaksujen on oltava aina myös euromääräisesti kohtuullisia.

Ennen rakentamispäätöstä voi kuluttaja-asiamiehen mukaan purkumaksuna veloittaa lähinnä tilauksen hallinnolliset käsittelykulut ja muut pakolliset kulut, jotka kytkeytyvät välittömästi kyseisen tilauksen vastaanottamiseen. Valokuituliittymätarjoajan on tarvittaessa kyettävä erittelemään, mistä kaikista välittömästi kuluttajan tilauksesta aiheutuneista kustannuksista purkumaksu koostuu.

Järvi-Suomen Valokuitu ei tee ehdollisia valokuitusopimuksia

Järvi-Suomen Valokuitu tekee rakentamispäätökset aina etukäteen, ennen kuin uusi asuinalue otetaan myyntiin. Liittymäsopimuksissamme ei ole ehtolauseketta rakentamiseen liittyen, eikä tilatun valokuituliittymän toteutuminen edellytä esimerkiksi, että alueelta saadaan riittävä määrä liittymä tilauksia ennen rakennustöiden aloittamista.

Jokainen meiltä tilattu valokuituliittymä rakennetaan

Rakennamme valokuituverkkoa suunnitelluille alueille kuitenkin tarveperusteisesti: jos jollekin asuinalueelle tai kadulle ei tehdä lainkaan tilauksia, ei verkkoa sinne myöskään rakenneta. Oman kotikadun tai asuinalueen valokuituverkon toteutumisen voikin varmistaa ainoastaan tekemällä liittymätilauksen.

Usein kysyttyjä kysymyksiä ehdollisista valokuitusopimuksista

Sopimuksen voi irtisanoa tekemällä vapaamuotoisen irtisanomisilmoituksen. Irtisanomisilmoitus kannattaa tehdä kirjallisesti. Jos sopimuksen irtisanoo suullisesti, irtisanomisesta olisi hyvä saada kirjallinen vahvistus.

Kuluttaja-asiamiehen ohjeistus asiaan on yksiselitteinen: ennen rakentamispäätöstä kuluttajalta ei voi veloittaa muita kuin välittömästi tilauksesta aiheutuneita kuluja. Purkumaksujen on oltava aina myös euromääräisesti kohtuullisia.
Jos olet irtisanomassa sopimustasi sen jälkeen, kun alueen rakentamispäätös on tehty, voi purkumaksu sisältää myös muita yritykselle kertyneitä kuluja. Purkumaksun pitää myös tällöin olla kohtuullinen.

Jos sopimusehto on mielestäsi kohtuuton, neuvottele ensiksi yrityksen kanssa ehdon kohtuullistamisesta. Apua neuvotteluun voit pyytää myös kuluttajaneuvonnasta. Jos neuvottelu yrityksen kanssa ei tuota tulosta, kohtuuttomia sopimusehtoja sovitellaan viime kädessä kuluttajariitalautakunnassa.
Lisätietoja saat kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta: https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/sopimukset/kohtuuttomat-sopimusehdot/

Toisen operaattorin kanssa tekemästäsi valokuituliittymäsopimuksesta tulisi käydä selkeästi ilmi ajankohta, jolloin asuinalueesi rakentamispäätös tehdään ja millä perusteilla se tehdään. Rakentamispäätös on tehtävä aina ilman aiheetonta viivytystä ja lopullisen rakentamispäätöksen keinotekoinen viivyttely on kohtuuton sopimuskäytäntö. Menettelyn tarkoituksena voi olla esimerkiksi estää kuluttajaa siirtymästä toisen yrityksen asiakkaaksi.
Ehdollisessa valokuituliittymäsopimuksessa voi olla jonkinlainen purkumaksu, jos irtisanot tekemäsi sopimuksen. Kuluttaja-asiamiehen mukaan ennen rakentamispäätöstä tehdystä irtisanomisesta ei purkumaksuna saa kuitenkaan veloittaa kuin välittömästä tilauksestasi aiheutuneet kohtuulliset kulut.

Järvi-Suomen Valokuitu tekee liittymien rakentamispäätökset etukäteen. Kun kiinteistösi on Järvi-Suomen Valokuidun saatavuusalueella, rakennamme sinne kaikki tilatut liittymät. Jos siis olet tilannut meiltä liittymän, voi olla huoletta – valokuitu tulee varmasti! Valokuituliittymän toimitusaika voi vaihdella ja toimituksen takarajan, eli sen milloin liittymä on viimeistään käytettävissäsi, näet tilaussopimuksestasi.

Samankaltaisia uutisia

07.12.2023

Järvi-Suomen Valokuitu tuo nopeat laajakaistayhteydet saataville Mäntyharjun taajamaan

Valokuituverkon rakennustyöt alkavat keväällä 2024 Järvi-Suomen Valokuitu Oy on 2023 perustettu Suur-Savon Sähkö -konsernin tytäryhtiö, joka täydentää Järvi-Suomen alueella olemassa olevaa vahvojen laajakaistayhteyksien tarjontaa. Keväällä 2024 yhtiö aloittaa valokuituverkon rakennustyöt Mäntyharjun keskustaajamassa. ”Meillä on jo alueella vahva ja kattava runkoverkko, ja nyt aloitettavissa maanrakennustöissä se on tarkoitus ottaa mäntyharjulaisten käyttöön tuomalla valokuitusaatavuudet kiinteistöille asti. Tarjoamme […]
13.11.2023

Järvi-Suomen Valokuitu rekrytoi: Tuotepäällikkö

Jos asiakasorientoitunut kehitystyö ja projektien hallinta ovat vahvuuksiasi ja ymmärrät alan tekniikkaa, uusi askel urallasi on tässä! Sinulla on kokemusta telecom-alan tuote- ja projektinhallinnan tehtävistä liittyen valokuituverkon rakentamisvaiheen hallinnasta sekä palveluportfolion kehittämisestä. Sinulta löytyy näyttöjä tuloksellisesta toiminnasta ja vahvaa osaamista mm. koko toimitusketjun suunnittelusta, toteutuksen hallinnasta sekä kumppanuusverkoston johtamisesta. Sinulla on kyky hahmottaa kokonaisuuksia, palastella […]
05.09.2023

Topi Piilonen aloittaa Järvi-Suomen Valokuitu Oy:n myyntipäällikkönä

Järvi-Suomen Valokuitu Oy vahvistaa myyntiään. Yhtiön myyntipäällikkönä aloittaa 1.10.2023 lähtien Topi Piilonen. Piilosella on vahva ja pitkäaikainen kokemus tietoteknisten palveluiden myynnistä sekä asiakaskunnasta Järvi-Suomen Valokuidun toimialueella. ”Topi tuo osaamisellaan ja kokemuksellaan erittäin vahvan panoksen valokuituverkkojen varaan rakentuvan telecom-liiketoimintamme kehittämiseen ja kasvattamiseen”, summaa Järvi-Suomen Valokuidun operatiivinen johtaja Kari Järvinen. Piilosella on pitkä kokemus niin palvelumyynnistä kuin […]

Järvi-Suomen Valokuitu rekrytoi: Tuotepäällikkö

Jos asiakasorientoitunut kehitystyö ja projektien hallinta ovat vahvuuksiasi ja ymmärrät alan tekniikkaa, uusi askel urallasi on tässä!

Sinulla on kokemusta telecom-alan tuote- ja projektinhallinnan tehtävistä liittyen valokuituverkon rakentamisvaiheen hallinnasta sekä palveluportfolion kehittämisestä. Sinulta löytyy näyttöjä tuloksellisesta toiminnasta ja vahvaa osaamista mm. koko toimitusketjun suunnittelusta, toteutuksen hallinnasta sekä kumppanuusverkoston johtamisesta. Sinulla on kyky hahmottaa kokonaisuuksia, palastella niitä suunnitelmiksi ja saada asioita aikaan yhdessä muiden kanssa.

Tehtäviisi kuuluvat tietoliikenneyhteyksien rakentamisvaiheen urakoitsijoiden ohjaus, saatavuudenhallintaprosessin johtaminen sekä liittymien ympärille rakentuvien lisäarvopalveluiden suunnittelu ja toteutus, ja ennen kaikkea asiakkaiden tarpeiden kuuntelu ja kustannustehokkaiden toimintatapojen löytäminen palvelukehitykseen.

Lue lisää ja jätä hakemuksesi InHunt.fi

Samankaltaisia uutisia

07.12.2023

Järvi-Suomen Valokuitu tuo nopeat laajakaistayhteydet saataville Mäntyharjun taajamaan

Valokuituverkon rakennustyöt alkavat keväällä 2024 Järvi-Suomen Valokuitu Oy on 2023 perustettu Suur-Savon Sähkö -konsernin tytäryhtiö, joka täydentää Järvi-Suomen alueella olemassa olevaa vahvojen laajakaistayhteyksien tarjontaa. Keväällä 2024 yhtiö aloittaa valokuituverkon rakennustyöt Mäntyharjun keskustaajamassa. ”Meillä on jo alueella vahva ja kattava runkoverkko, ja nyt aloitettavissa maanrakennustöissä se on tarkoitus ottaa mäntyharjulaisten käyttöön tuomalla valokuitusaatavuudet kiinteistöille asti. Tarjoamme […]
05.12.2023

Oletko tehnyt ehdollisen valokuitutilauksen?

Valokuituliittymiä on markkinoitu omakotitaloasukkaille jo useamman vuoden ajan. Usein valokuitua tarjoava yritys ei lähde rakentamaan liittymiä asuinalueille ilman, että kyseiseltä alueelta on saatu etukäteen riittävä määrä ennakkotilauksia. Valokuituliittymän ennakkotilauksia kerätään ehdollisilla sopimuksilla. Valokuituliittymätarjoajien erilaiset sopimusehdot ovat poikineet kuluttaja-asiamiehelle runsaasti yhteydenottoja. Ehdollisissa valokuituliittymän tilaussopimuksissa kuluttaja on usein sopimussakon uhalla sidottu odottamaan valokuidun rakentamispäätöstä. Tämän vuoksi Kilpailu- […]
05.09.2023

Topi Piilonen aloittaa Järvi-Suomen Valokuitu Oy:n myyntipäällikkönä

Järvi-Suomen Valokuitu Oy vahvistaa myyntiään. Yhtiön myyntipäällikkönä aloittaa 1.10.2023 lähtien Topi Piilonen. Piilosella on vahva ja pitkäaikainen kokemus tietoteknisten palveluiden myynnistä sekä asiakaskunnasta Järvi-Suomen Valokuidun toimialueella. ”Topi tuo osaamisellaan ja kokemuksellaan erittäin vahvan panoksen valokuituverkkojen varaan rakentuvan telecom-liiketoimintamme kehittämiseen ja kasvattamiseen”, summaa Järvi-Suomen Valokuidun operatiivinen johtaja Kari Järvinen. Piilosella on pitkä kokemus niin palvelumyynnistä kuin […]